Vertrekkend bestuurder Henk Bakker benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau

Henk Bakker benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau

Vertrekkend Kentalis-bestuurder Henk Bakker is woensdag benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding na afloop van zijn afscheidssymposium. Henk Bakker verlaat Kentalis vanwege zijn pensioen.

Bakker was totaal verrast toen de Utrechtse burgemeester van Zanen met de onderscheiding het podium op kwam lopen. De burgemeester herinnerde de aanwezigen van het symposium aan de grote betekenis die Henk Bakker heeft voor cliënten en leerlingen die doof, slechthorend, doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. “Hij zet zich zeer breed maatschappelijk in en bekleedt naast zijn voorzittersrol van Kentalis, een aantal maatschappelijke nevenfuncties. Altijd met het doel om voor de leerlingen, cliënten en patiënten de best mogelijke zorg en onderwijs te bieden.”