VMBO Singelland-VHS en Kentalis werken intensief samen voor leerlingen met TOS

Intensieve samenwerking VMBO Singelland-VHS

Steeds vaker gaan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) naar een reguliere middelbare school. Kentalis is een landelijke organisatie die ondersteuning biedt aan deze leerlingen. Meestal gebeurt dat op individuele basis. Op VMBO Singelland-VHS in Drachten gooien ze het over een geheel andere boeg. Deze school heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Daardoor kunnen leerlingen met TOS onderwijs volgen op het Singelland-VHS met ondersteuning van Kentalis, in de vorm van een zogeheten mediumsetting.

Wat is TOS?

Ongeveer 5% van alle mensen heeft (vermoedelijk) een taalontwikkelingsstoornis. Kinderen met TOS hebben veel moeite met het leren van taal en met de communicatie in het algemeen. De taalproblemen verschillen per kind en per leeftijd. Het is voor hun ontwikkeling en hun zelfvertrouwen belangrijk dat deze kinderen op school de juiste ondersteuning krijgen. Lees meer over TOS.

mediumsetting

Onder een mediumsetting verstaan we een onderwijsplek in het reguliere onderwijs voor (een groep) leerlingen met TOS of gehoorverlies. Deze leerlingen hebben specialistische ondersteuning nodig, maar zijn niet aangewezen op het speciale onderwijs. We kijken samen met de ouders, leerling en docent wat er nodig is en hoe we de ondersteuning gaan inzetten. Dat kan zijn in de klas, met een groepje leerlingen of individueel.

Begeleiding op de Singelland-VHS

Door de intensieve samenwerking tussen Singelland en Kentalis kunnen leerlingen met TOS thuisnabij onderwijs volgen; zij hoeven voortaan niet (meer) elke dag naar Groningen te reizen: een mooi voorbeeld van passend onderwijs!