We gaan samen door met de corona-aanpak

Coronavirus en Kentalis

De versoepeling van een aantal maatregelen  met betrekking tot het coronavirus heeft gevolgen voor het onderwijs en de zorg die wij bieden. Alle ouders en verzorgers hebben hierover bericht gekregen. Voor meer informatie kun je terecht bij de specifieke locaties.

Onderwijs

 • Vanaf 11 mei mogen onze leerlingen in het speciaal onderwijs weer naar school. De risico’s worden beheersbaar geacht. Op dit moment kijken we hoe we stapsgewijs de scholen weer gaan openen. Ouders en verzorgers worden hierover door de eigen school geïnformeerd. 
 • Leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs krijgen tot 1 juni onderwijs op afstand. Wij bereiden ons nu voor om per 1 juni weer open te gaan. 
 • Leerlingen in het reguliere basisonderwijs, krijgen tot 25 mei begeleiding op afstand.
 • Scholen blijven open voor opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen, zoals verpleegkundigen, agenten en de brandweer*. *Ouders in deze beroepen, die geen andere opvang kunnen regelen, kunnen hun kinderen wel naar school brengen. Bekijk de lijst van vitale beroepen van de Rijksoverheid

Behandeling (zorg)

 • Vanaf 11 mei starten de behandelingen voor kinderen tot en met 12 jaar weer. De risico’s worden beheersbaar geacht. Een aantal behandelingen zetten we ook online voort. Ouders en verzorgers ontvangen hierover informatie. 
 • Voor alle cliënten ouder dan 12 jaar behandelen we online door tot 1 juni. Vanaf 1 juni zullen we ook weer fysieke behandelingen gaan inzetten zolang de richtlijn van 1,5 meter afstand gehanteerd kan worden. Ouders en verzorgers ontvangen hierover informatie. 

Audiologische centra

Vanaf 28 april starten we de audiologische centra geleidelijk weer op. Vanaf 11 mei gaan we cliënten weer ontvangen. Betreffende cliënten ontvangen hierover informatie vanuit het AC.

Wonen & dagbesteding

In lijn met wat vanuit het ministerie en het RIVM is gesteld over zorginstellingen, blijven de maatregelen bij Wonen tot 20 mei van kracht. Dit betekent:

 • Alle dagbestedingslocaties buiten de eigen terreinen blijven gesloten. 
 • Voor bijna alle bewoners die werken bij een sociale werkvoorziening blijft gelden dat zij uit veiligheidsoverwegingen thuisblijven.
 • Ook de dagbesteding op onze terrein is gesloten. Alternatieve dagbesteding wordt vormgeven binnen de woongroepen of individueel op de dagbestedingslocatie. Hierbij continueren we de werkwijze van afgelopen week.
 • Extramurale cliënten (mensen die niet bij Kentalis wonen) kunnen geen gebruik maken van onze dagbesteding.
 • Bewoners mogen de woningen alleen verlaten onder begeleiding en alleen om even een frisse neus te halen. Voor locatie de Beemden en ’t Spijt gelden strakkere regels, vanwege de situatie bij het aangrenzende verpleeghuis.
 • Vanaf het weekend van 9/10 mei laten we op een veilige en verantwoorde manier bezoek weer toe bij de woonlocaties van Kentalis. Om de risico’s voor bewoners en medewerkers zo klein mogelijk te houden gelden voorwaarden. Ouders/verzorgers worden hierover ingelicht door de behandelcoördinator.
 • Vrijwilligers worden niet toegelaten

Beschermde maatregelen voor iedereen:

 • Leerlingen, kinderen en volwassenen die hoesten of niezen blijven thuis. Met kwetsbare doelgroepen wordt overlegd.
 • Volwassenen en medewerkers nemen afstand van 1,5 meter in acht.
 • Voor alle kinderen, volwassenen en medewerkers die naar een school of behandellocatie komen hanteren we de volgende maatregelen: 
  -    Regelmatig en goed handen wassen.
  -    Hoesten en niezen in de elleboog.
  -    Gebruik papieren zakdoeken of tissues bij hoesten, niezen of snuiten en gebruik ze éénmalig. Gooi ze daarna direct in de vuilnisbak. Daarna handen wassen.
  -    Houd 1,5 meter afstand. 
  -    Extra schoonmaak op de locaties.