Webinars Tactile Working Memory Scale (TWMS)

Doofblind en wonen

Op 30 september vindt een internationaal webinar (Engelstalig) plaats over het gebruik van de Tactile Working Memory Scale (TWMS). De TWMS is een observatieschaal om het werkgeheugen in kaart te brengen bij personen met aangeboren doofblindheid.  

De TWMS is ontstaan door een samenwerkingsverband met Jude Nicholas (neuropsycholoog verbonden aan de universiteit van Bergen en aan Statped, een organisatie voor special education in Noorwegen), Annika Johannessen (senior adviseur Statped) en Trees van Nunen (GZ-psycholoog Kentalis). Zij lichten tijdens het webinar, samen met enkele leden van een Kentalis werkgroep, de theoretische achtergrond en het gebruik van de TWMS toe. Het webinar wordt georganiseerd door het Nordic Welfare Centre. Je kunt je hiervoor kosteloos aanmelden. Het webinar duurt van 13.00 tot 16.00 uur.

Nederlandstalig webinar

Voor degenen die niet in de gelegenheid zijn om het internationale webinar te volgen, vindt een kort Nederlandstalig webinar plaats op 2 november van 15.30-16.30 uur, om professionals kennis te laten maken met de TWMS. Heb je belangstelling voor het Nederlandstalige webinar? Meld je dan aan voor de voorinschrijving.

De Tactile Working Memory Scale

De TWMS brengt op een dynamische wijze het tactiel werkgeheugen bij personen met aangeboren doofblindheid in kaart. Daarnaast kan met behulp van omschreven strategie├źn en interventies het werkgeheugen verbeterd worden teneinde het leren te bevorderen. Deze observatieschaal kan worden gebruikt door gedragswetenschappers, logopedisten en communicatiedeskundigen. Het gebruik van de schaal vereist wel vaardigheden van de professional om het werkgeheugen te kunnen observeren en te stimuleren.

Handleiding

Om de TWMS verder te ontwikkelen, te toetsen in de praktijk en verder aan te passen werd binnen Kentalis een werkgroep geformeerd. In januari 2020 is de definitieve handleiding van de TWMS gepubliceerd door de Nordic Welfare Centre onder de naam Tactile Working Memory Scale, a professional manual by Jude T. Nicholas, Annika M. Johannessen, Trees van Nunen. De handleiding is gratis te downloaden of als hard copy te bestellen.