Wethouder Bouchtaoui heet Kentalis Compas College officieel welkom in Zaltbommel

Welkom Kentalis Compas College in Zaltbommel

Een stralende blauwe lucht. Een frisse wind. Jongeren die op een muurtje langs de Waalkade in Zaltbommel een ijsje eten. Een gewone maandagmiddag? Nee, een bijzondere maandagmiddag. Leerlingen en leerkrachten van het Kentalis Compas College worden officieel welkom geheten in de gemeente Zaltbommel. Dat gebeurde met een ijsje, een rondleiding door de stad en een warm welkomstwoord van onderwijswethouder Karima Bouchtaoui.

Welkom in de gemeente

“Ik vind het geweldig dat we zo'n bijzondere school in onze gemeente hebben. Ik gun de leerlingen van Kentalis een prachtige middelbare schooltijd in onze mooie gemeente toe”, sprak wethouder Bouchtaoui voordat ze namens alle leerlingen uit handen van de 19-jarige Soufian een zelfgemaakt vogelhuisje kreeg. “Die krijgt een mooi plekje bij het gemeentehuis.”

Geschiedenis

De leerlingen, leerkrachten en tolken verkenden vervolgens in vier groepjes onder leiding van een stadsgids het oude centrum. Vooral de verhalen over de Tweede Wereldoorlog bij het Gasthuis – voormalig ziekenhuis - en de kerktoren werden door de leerlingen geboeid gevolgd. Na een klein uur waren alle leerlingen weer terug op de Waalkade en na een laatste blik op de Waal gingen ze weer naar school.

Nieuwbouw

Kentalis Compas College Zaltbommel biedt voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan jongeren die doof of slechthorend zijn in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. Sinds de start van dit schooljaar krijgen de leerlingen les in de tijdelijke locatie aan de Wielkamp 1. Wanneer de vso de nieuwbouw aan de Heemstraweg-west 9B na de zomervakantie heeft betrokken, volgen de leerlingen onderwijs op de onderwijscampus aan de Van Heemstraweg / Sportlaan in Zaltbommel. 

Samenwerken

Op de onderwijscampus wordt dan door Kentalis Compas College nauw samengewerkt met de daar al aanwezige scholen van praktijkonderwijs De Brug en het Cambium College. Daadwerkelijke samenwerking met deze scholen is dit schooljaar al gestart. Samenwerken en verbinding tussen regulier en speciaal onderwijs is één van de speerpunten van Kentalis onderwijs. Met De Brug, Cambium College en de gemeente Zaltbommel wil de organisatie samen inclusiever onderwijs realiseren. Zo worden de kansen van leerlingen met een gehoorbeperking vergroot zowel in het vervolgonderwijs als op de arbeidsmarkt.