Wiren: film gebaseerd op het echte verhaal van een dove leerling

Dit is Wiren

Wiren is een op ware gebeurtenissen gebaseerde film over de dove Surinaamse jongen Wiren. Wiren is doof. Zijn ambities brengen hem van het Surinaamse platteland naar de hoofdstad Paramaribo, waar hij op het Kennedy-internaat terechtkomt. Wanneer zijn aanmelding bij de universiteit jaren later wordt afgewezen, realiseert hij zich dat dove mensen niet dezelfde rechten en kansen genieten als horende mensen. Hij besluit gerechtigheid te zoeken door de regering te vervolgen, om die te dwingen zich te houden aan de Conventie van de Rechten van Mensen met een beperking.

De film is gebaseerd op het echte verhaal van de dove Wiren Meghoe (19), die onlangs daadwerkelijk de kans heeft gekregen om een studie in Nederland te volgen. In oktober 2019 is hij toegelaten in Nederland op de Kentalis Guyotschool voor VSO in Haren (Groningen), voortgezet speciaal onderwijs voor dove jongeren. Hoe bevalt zijn tijd bij Kentalis? Hoe ziet hij zijn toekomst? En waarom mag je deze film beslist niet missen? We vragen het Wiren zelf.

“Ik volg momenteel een persoonlijk schoolprogramma voor drie maanden op de Guyotschool in Haren. Ik zie dat in Nederland dove  leerlingen goed onderwijs kunnen volgen, ook in de richtingen havo en vmbo. In Suriname is er alleen onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen op de basisschool. Voor hen is er in Suriname geen mogelijkheid om door te leren, zoals hier. In de film ‘Wiren’ laten we dit punt zien. De film gaat over het recht op onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen. Je leert over de Dovencultuur en wordt je bewust van de ervaringen van doven in de maatschappij. Mijn drie maanden hier in Nederland zitten er inmiddels bijna op. Met Kerst ben ik weer in Suriname. Daar ga ik nadenken over wat ik verder wil gaan leren. Bijvoorbeeld in Nederland doorleren op de Guyotschool voor VSO of het volgen van een mbo opleiding.”

De film Wiren is vanaf 12 december te zien in de bekende Pathé bioscopen.