Kentalis De Marwindt VSO

Leerlingen die slechthorend zijn of die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, kunnen bij Kentalis De Marwindt VSO in Nijmegen speciaal onderwijs volgen (cluster 2). Het gaat om praktijkgericht onderwijs met de uitstroomrichting dagbesteding of arbeid. We willen graag dat jongeren onze school verlaten als zelfverzekerde, sociale en gemotiveerde jongvolwassenen en dat zij een passende plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. Het onderwijs is niet diplomagericht.

VOOR LEERLINGEN MET TOS OF SLECHTHORENDHEID

De leerlingen van Kentalis De Marwindt zijn tussen de twaalf tot twintig jaar en hebben behoefte aan extra ondersteuning op het gebied van communicatie en taal. Dit komt omdat zij gehoorverlies of taalontwikkelingsstoornis hebben. De slechthorende leerlingen die naar onze school gaan, zijn niet afhankelijk van gebaren. Het onderwijs dat leerlingen met TOS nodig hebben, is ook voor onze slechthorende leerlingen heel geschikt.

Ons onderwijs

De leerlingen van Kentalis De Marwindt in Nijmegen volgen praktijkgericht onderwijs. Er zijn twee uitstroomrichtingen. De leerlingen worden voorbereid op arbeid of dagbesteding. Ze ronden hun schoolperiode in principe af als zij achttien jaar zijn. Soms is verlenging mogelijk.

Kennismaken met werken

In het eerste jaar volgen de leerlingen theorie- en praktijkvakken, maar halverwege het tweede schooljaar maken ze al kennis met werken. Ze doen dan namelijk mee aan een groepspraktijkdag op locatie, samen met andere leerlingen en een docent. In het derde jaar kiezen de leerlingen een praktijkrichting en vanaf het vierde jaar gaan ze steeds vaker stage lopen.

Project Foooocus in Cuijk

In Cuijk doen we mee aan het bijzondere project Foooocus. Omdat ouders, overheid, onderwijs en ondernemers in dit project samenwerken, krijgen leerlingen de kans om zich te ontwikkelen en werkervaring op te doen. Ze leren praktische arbeidsvaardigheden in praktijksituaties. Zo worden ze zelfredzamer en vergroten ze hun kansen op de arbeidsmarkt. Ook ontdekken de jongeren waar hun interesses en kwaliteiten liggen en wat ze daarmee kunnen doen.

School-in-school in Arnhem

In Arnhem hebben we samen met de reguliere school Produs  een school-in-school opgezet. Dit betekent dat een klas van Kentalis De Marwindt is gevestigd in deze reguliere school. Onze leerlingen krijgen les van een docent van Kentalis De Marwindt, maar hebben ook contact met het reguliere praktijkonderwijs. Dit heeft veel voordelen. Leerlingen uit de omgeving van Arnhem kunnen op deze manier bijvoorbeeld dichterbij huis onderwijs volgen en, als dat mogelijk is, makkelijk overstappen naar Produs (met ambulante begeleiding van Kentalis). Ze kennen deze school dan al goed.

De overstap naar regulier onderwijs

Soms maken leerlingen van Kentalis De Marwindt de overstap naar een reguliere school. Vaak is het mogelijk dat we de leerling blijven begeleiden op zijn of haar nieuwe school. Dit noemen we ambulante begeleiding. Een leerkracht of logopedist van Kentalis bezoekt en begeleidt je kind op de reguliere school en geeft voorlichting over TOS of slechthorendheid aan de leerkrachten. Het doel is dat je kind op de reguliere school begrepen wordt en de lessen goed kan volgen. We bereiden je kind natuurlijk ook goed voor op de overstap.

Meer informatie of aanmelden?

Voor speciaal onderwijs of ambulante begeleiding op de reguliere school heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.