Kentalis De Marwindt VSO

Kinderen die slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, volgen bij Kentalis De Marwindt VSO in Nijmegen speciaal onderwijs (cluster 2). Wij willen dat jongeren onze school verlaten als prettige, sociale, gemotiveerde jongvolwassenen met een passende plek op de arbeidsmarkt.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn tussen de 12 en 20 jaar oud en zijn slechthorend of hebben een taalontwikkelingsstoornis. Sommige leerlingen hebben ook autisme. Communicatie staat centraal maar we besteden ook veel aandacht aan zelfredzaamheid, weerbaarheid, zelfstandigheid en sociale vaardigheden.

Ons onderwijs

De brugklasperiode duurt bij ons op school drie jaar met theoretische en praktische vakken. Leerlingen die een diploma kunnen behalen gaan na de brugklasperiode, indien mogelijk, naar het regulier onderwijs of een andere vorm van speciaal onderwijs. In de bovenbouw zijn de lessen gericht op de praktijk. Leerlingen worden voorbereid op arbeid in de vorm van stage.

De overstap naar regulier onderwijs

Soms maken leerlingen Kentalis De Marwindt de overstap naar een reguliere school. Vaak is het mogelijk om leerlingen te blijven ondersteunen op de nieuwe school. Dit noemen we ambulante begeleiding. Een leerkracht of logopedist van Kentalis bezoekt en begeleidt je kind op de reguliere school en geeft voorlichting over TOS of slechthorendheid aan zijn of haar leerkrachten. Het doel is dat je kind op de reguliere school begrepen wordt en de lessen goed kan volgen. We bereiden je kind natuurlijk ook goed voor op de overstap.

Meer informatie of aanmelden?

Voor speciaal onderwijs of ambulante begeleiding op de reguliere school heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.