Kentalis Onderwijs Zoetermeer so voor dove kinderen

Dove kinderen volgen bij Kentalis Onderwijs Zoetermeer speciaal onderwijs (cluster 2) op De Plataan. We vinden het belangrijk dat je kind zich thuis voelt op school, in zichzelf gelooft, zich goed kan ontwikkelen en leert omgaan met zijn of haar gehoorverlies. We werken samen aan een mooie toekomst.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn tussen de drie en twaalf jaar. Alle leerlingen zijn doof en sommige leerlingen hebben een cochleair implantaat (CI). Leerlingen met een CI hebben de indicatie doof en hebben baat bij gebaren en taalstimulering in het onderwijs. Onze leerlingen hebben een IQ hoger dan zeventig.

Ons onderwijs

Het onderwijsprogramma is gebaseerd op de doelen voor speciaal onderwijs. We gaan altijd uit van de mogelijkheden en talenten van je kind. Bij onze school werken horende en dove of slechthorende medewerkers. De leerkrachten geven les in het Nederlands en in de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Ook gebruiken we veel beeldmateriaal en pictogrammen. We bekijken samen welke manier van communiceren goed bij jouw kind past. Onze groepen zijn klein (maximaal acht leerlingen). Er is dus veel tijd en aandacht voor je kind.

Ambulante begeleiding

We begeleiden ook slechthorende en dove kinderen of kinderen met een taalontwikkelingsstoornis die naar een reguliere school gaan. Dit noemen we ambulante begeleiding. Onze leerkrachten of logopedisten bezoeken je kind op school en geven advies en trainingen aan de leerkrachten van je kind. Het doel is dat je kind zich prettig voelt in de klas en de lessen goed kan volgen.

Over Kentalis Onderwijs Zoetermeer

Bij Kentalis Onderwijs Zoetermeer bieden we speciaal (voortgezet) onderwijs (cluster 2) en ambulante begeleiding. We zijn er voor kinderen die slechthorend of doof zijn of een taalontwikkelingsstoornis of communicatief meervoudige beperking (CMB) hebben. Kentalis Onderwijs Zoetermeer heeft locaties in Zoetermeer en Rijswijk.

Aanmelden

Voor speciaal onderwijs of ambulante begeleiding op een reguliere school heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.