Zorg voor de leerlingen

Leerlingenzorg

In het algemene deel van de Kentalis schoolgids vindt u informatie over leerlingenzorg, OPP en CvL. Ook in het schoolplan 2019-2023 staat de zorgstructuur beschreven. Deze is op te vragen bij de afdelingsdirecteur.

Medische zorg

Indien noodzakelijk wordt een verpleegkundige bij medische handelingen ingezet. Voorbeelden kunnen zijn: katheteriseren, injecteren en sondevoeding.

Schoolarts

Iedere leerling krijgt na plaatsing een medisch onderzoek. De gegevens zijn nodig voor het zorgvuldig opstellen van de ontwikkelings- en leerdoelen. De jeugdarts van de dienst heeft zitting in de Commissie van Leerlingenzorg. Zij adviseert en onderzoekt indien noodzakelijk.

De kinderarts voor VSO Praktijkroute is drs. M.M.L. van Diepen.