Praktische informatie

Schooltijden

Schooltijden
Dag Van - tot
Maandag 09.00 - 15.15 uur
Dinsdag 08.15 - 15.15 uur
Woensdag 08.15 - 12.30 uur
Donderdag 08.15 - 15.15 uur
Vrijdag 08.15 - 15.15 uur

Vakantie en activiteitenrooster

We stellen de schoolvakanties ruim van te voren vast en houden rekening met de landelijke spreiding van vakanties.

Schoolvakanties 2019-2020

1e schooldag na zomervakantie 2019: maandag 2 september 2019

Herfstvakantie 21-10-2019 - 25-10-2019
Kerstvakantie 23-12-2019 - 03-01-2020
Voorjaarsvakantie 24-02-2020 - 28-02-2020
Meivakanties 27-04-2020 - 08-05-2020
Zomervakantie 20-07-2020 - 28-08-2020

Feestdagen/vrije middagen 2019-2020

Vrije middag Sinterklaas

05-12-2019

De school gaat uit om 12.30 uur

Vrije middag voor kerstvakantie

20-12-2019

De school gaat uit om 12.30 uur

Goede vrijdag

10-04-2020

 

Tweede paasdag

13-04-2020

 

Hemelvaartsdag

21-05-2020

 

Dag na Hemelvaart

22-05-2020

 

Tweede pinksterdag

01-06-2020

 

Vrije middag voor zomervakantie

17-07-2020

De school gaat uit om 12.30 uur

 

Lesvrije dagen

De leerlingen zijn vrij op:

Woensdag

09-10-2019

SO TOS/SH/Doof (De Voorde/De Plataan) Zoetermeer

SO TOS/SH (De Voorde) Rijswijk

SO CMB (De Tamarinde)

VSO CMB (De Linde)/Praktijkroute

Vrijdag

29-11-2019

SO CMB (De Tamarinde)

VSO CMB (De Linde)

SO TOS/SH/Doof (De Voorde/De Plataan) Zoetermeer

SO TOS/SH (De Voorde) Rijswijk

Donderdag

16-01-2020

SO CMB (De Tamarinde)

VSO CMB (De Linde)/Praktijkroute

Donderdag

23-01-2020

SO TOS/SH/Doof (De Voorde) Zoetermeer

SO TOS/SH (De Voorde) Rijswijk

Maandag

02-03-2020

 

SO TOS/SH/Doof (De Voorde/De Plataan) Zoetermeer

SO TOS/SH (De Voorde) Rijswijk

SO CMB (De Tamarinde)

VSO CMB (De Linde)/Praktijkroute

Donderdag

02-04-2020

 

SO TOS/SH/Doof (De Voorde/De Plataan) Zoetermeer

SO TOS/SH (De Voorde) Rijswijk

SO CMB (De Tamarinde)

VSO CMB (De Linde)/Praktijkroute

Vrijdag

03-04-2020

SO TOS/SH/Doof (De Voorde/De Plataan) Zoetermeer

SO TOS/SH (De Voorde) Rijswijk

SO CMB (De Tamarinde)

VSO CMB (De Linde)/Praktijkroute

Maandag

11-05-2020

VSO CMB (De Linde)/Praktijkroute

Dinsdag

16-06-2020

 

SO TOS/SH/Doof (De Voorde/De Plataan) Zoetermeer

SO TOS/SH (De Voorde) Rijswijk

SO CMB (De Tamarinde)

VSO CMB (De Linde)/Praktijkroute

Ziek melden

Is uw kind ziek? Geef dit dan ‘s ochtends voor 08.30 uur telefonisch door:

VSO CMB en VSO Praktijkroute

079 329 47 02

SO TOS/Doof/SH Zoetermeer

079 329 46 88

SO TOS Rijswijk

070 394 30 42

Gaat uw kind met de taxi naar school? Meld uw kind dan ook ziek bij de vervoerder. Is uw kind zonder bericht van u om 9.15 uur niet op school, dan nemen we voor de veiligheid contact met u op.

In elke klas wordt de afwezigheid van de kinderen bijgehouden. Als er sprake is van ongeoorloofde afwezigheid, wordt de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling ingeschakeld.

Wegbrengen en ophalen

Het Zorg Onderwijs Centrum kent een heleboel gebruikers en klanten. Om te voorkomen dat het parkeergedrag leidt tot gevaarlijke situaties voor zowel de kinderen als de volwassenen, is het nodig om het parkeerbeleid strikt te handhaven.

Een aantal afspraken op een rij:

  • Op het terrein wordt te allen tijde stapvoets gereden;
  • Tussen 09.00 uur ’s ochtends en 15.00 uur ’s middags mag er nergens geparkeerd worden op het binnenterrein van het ZOC, behalve op de parkeerplaats achter de slagbomen;
  • Tijdens het brengen en halen van de leerlingen/cliënten wordt er gebruik gemaakt van de bestaande parkeerplaatsen, zowel op het binnenterrein, als op de parkeerplaats achter de slagbomen;
  • Er wordt nergens dubbel geparkeerd;
  • Als er geen parkeerruimte is wordt er gebruik gemaakt van de aanwezige parkeerplekken in de omliggende wijken (langs de Meerzichtlaan, aan de Zonnenberg of bij de flats aan het Zalkerbos);
  • Aanwijzingen van personeel of ingehuurde medewerkers (Securitas) worden altijd opgevolgd.

Laten we samen zorgdragen voor een veilige omgeving.

Begrippen en afkorting