Kentalis Onderwijs Zoetermeer vso Praktijkroute voor kinderen met gehoorverlies of TOS

Bij de VSO praktijkroute (cluster 2) van Kentalis Onderwijs Zoetermeer bereiden we leerlingen met gehoorverlies of een taalontwikkelingsstoornis voor op een vorm van werk. Je kind ontwikkelt bij ons competenties die hij of zij in de toekomst nodig heeft, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken, burgerschap en vrijetijdsbesteding.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn tussen de twaalf en achttien jaar en zijn slechthorend of doof of hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Hun IQ ligt tussen de zestig en honderd.

Over het onderwijs

Onze leerlingen zijn praktisch ingesteld en leren door veel te oefenen. Er zijn twee leerroutes: vrije arbeid en beschermde arbeid (sociale werkvoorziening). We kijken altijd naar de talenten en mogelijkheden van je kind en vinden het belangrijk dat je kind zijn of haar kwaliteiten leert versterken en gebruiken. De leerkrachten communiceren ook met Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG).

Over Kentalis Onderwijs Zoetermeer

Bij Kentalis Onderwijs Zoetermeer bieden we speciaal (voortgezet) onderwijs (cluster 2) en ambulante dienstverlening. We zijn er voor kinderen die slechthorend of doof zijn of een taalontwikkelingsstoornis of communicatief meervoudige beperking (CMB) hebben. Kentalis Onderwijs Zoetermeer heeft locaties in Zoetermeer en Rijswijk.

Meer informatie?

Voor deze vorm van onderwijs heeft je kind een onderwijsarrangement nodig. Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.