(Assistent-)Begeleider Flexpool 2019Z1070

Locatie
Amsterdam

Voor Weerklank Amsterdam zoeken wij een enthousiaste:

 (Assistent-) Begeleider flexpool

 voor min 2 uur – max 22 uur
Een mooie wereld voor onze cliënten: Kom jij onze flexpool versterken? 

Wie zijn onze cliënten?

Weerklank is er voor kinderen, jongeren en volwassen met een communicatieve, meervoudige beperking als gevolg van problemen in horen of horen en zien in combinatie met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en gedragsproblemen. Bij een aantal van de cliënten is, naast de problemen in horen of horen en zien, ook sprake van een of meer stoornissen (bijvoorbeeld een vorm van autisme of ADHD) of een syndroom (Rubella, van Mohr-Tranebjaerg, Zellweger). 

Communicatie op maat

Iedere cliënt communiceert op zijn of haar eigen manier, bijvoorbeeld met Nederlandse Gebarentaal, vierhandengebaren, vingerspelling, picto’s of foto’s. Het opmerken van kleine (communicatie)signalen en het opbouwen van een vertrouwensrelatie is erg belangrijk. We proberen ons te verplaatsen in de belevingswereld van onze cliënten en willen dat zij de wereld om hen heen zo goed mogelijk begrijpen. 

Werken bij locatie Weerklank

Jij maakt Wonen mogelijk

Onze cliënten wonen beschermd en gaan overdag naar het Dagcentrum. Jij bent belangrijk voor de cliënten. Samen met je collega’s bied je specialistische behandeling. De cliënten waarmee je werkt hebben communicatieve meervoudige beperkingen (CMB) die vaak gepaard gaan met gedragsproblemen, maar jij hebt vooral ook oog voor hun mogelijkheden en talenten. Je ondersteunt cliënten bij hun activiteiten en biedt communicatie op maat, een mooie uitdaging. Je bent onderdeel van een enthousiast en zelfstandig team. Er wordt gewerkt vanuit de visie van Totale Communicatie, iedere cliënt heeft een individueel communicatieplan. Je begeleidt, verzorgt en activeert de behandeling en ondersteunende werkzaamheden voor je cliënten. Je zorgt voor een veilig, therapeutisch en communicatief leefklimaat. Samen met je team haal je het beste uit cliënten. Er zijn veel opleidingsmogelijkheden. Je leert bijvoorbeeld de Nederlandse Gebarentaal en meer over Totale Communicatie. Je zorgt voor een persoonlijke verzorging. Je begeleidt, verzorgt en activeert behandeling ondersteunende werkzaamheden voor je cliënten. Je zorgt voor een veilig, therapeutisch en communicatief leefklimaat  en werkt in nauwe afstemming met collega’s. Samen met je team haal je het beste uit cliënten. 

Over Kentalis
Kentalis is een landelijke organisatie voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis en mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn. Ook als zij meer beperkingen hebben. Wij willen dat iedereen kan meedoen. Daarom bieden we onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werken we samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland. 

Wat ga je doen?
Je werkzaamheden als
Als flexpool medewerker wordt je ingezet binnen de leef- en behandelgroepen waarbinnen zorg en dagbesteding wordt geboden. Je functioneert ondersteunend aan een vaste medewerker en voert voornamelijk huishoudelijke, verzorgende en begeleidende taken uit.

Je komt in een team te werken van allemaal flex medewerkers. Als team heb je 1 maal in de 6-8 weken een overleg. 

Wat verwachten wij van jou?

Om kleur te geven aan het leven van onze cliënten verwachten we dat je:

 • Sociale vaardigheden zoals tact, stimuleren, het goed kunnen luisteren en empatisch vermogen zijn van belang in de contacten met en het begeleiden van de cliënt.
 • Uitdrukkingsvaardigheid
  • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid zijn vereist voor de dagelijkse rapportage en overdracht;
  • In contacten met cliënten en hun systeem is het van belang om zich mondeling uit te kunnen drukken op het niveau van de anderen. Hierbij is het gewenst om te kunnen communiceren in gebarentaal en/of gebruik te maken van andere vormen van ondersteunende communicatie.
 • Oplettendheid
  • Oplettendheid en nauwkeurigheid zijn noodzakelijk bij de uitvoering van de dagelijkse zorgverlening, het toedienen van medicatie, het signaleren van veranderingen in het groepsproces en bij individueel gedrag van cliënten. 
 • Overige functie-eisen
  • Volharding, geduld en doorzettingsvermogen zijn nodig in de begeleiding van cliënten, met name bij beïnvloeden van gedrag, stimuleren tot zelfredzaamheid en aanleren van vaardigheden;
  • Hygiënisch werken is noodzakelijk bij de zorg voor cliënten en het regelen van de dagelijkse gang van zaken;
  • Integriteit en betrouwbaarheid zijn vereist in verband met het beschikken over persoonlijke gegevens van de cliënt en van leden van het cliëntsysteem;

Dit bieden wij jou:

 • Een mooie functie binnen een enthousiast team.
 • Een arbeidsovereenkomst voor  bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar met vooruitzicht op onbepaalde tijd .
 • Een min-max contract, uren zijn bespreekbaar.
 • Veel opleidingsmogelijkheden zoals gebarencursus, omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag, medicatietraining enz.
 • Een arbeidsvoorwaardenpakket dat je zelf kunt samenstellen. Kies jij voor een sportabonnement, een fiets of vakliteratuur? 

Wat ga je verdienen?

Het salaris is ingedeeld in FWG 35 of 40 zoals omschreven in de cao gehandicaptenzorg 2017- 2019, afhankelijk van opleiding en ervaring. De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform bovengenoemde cao. 

Bijzonderheden
Referenties & verklaring omtrent gedrag (VOG)

Het opvragen van referenties is onderdeel van onze selectieprocedure. Het aanvragen en overhandigen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) is verplicht als je bij ons komt werken. 

Interne kandidaten
Ben je een interne kandidaat? Dan heb je bij gelijke geschiktheid de voorkeur boven externe kandidaten. Ben je een interne kandidaat met een voorrangspositie? Geef dit door bij je sollicitatie. 

Doelgroep

Kentalis vraagt kandidaten met een beperking (doof of slechthorend, doofblind, TOS, ASS met spraak- en taalstoornissen) uitdrukkelijk om te solliciteren. De consulent doelgroepenbeleid - Pascalle Hessels - kan je ondersteunen bij je sollicitatie.

Alléén als je tot één of meerdere van bovenstaande doelgroepen behoort, ( geef dit ook aan in het sollicitatieformulier onder het kopje, "ik behoor tot 1 van de doelgroepen"), stuur je sollicitatie dan niet alleen via de sollicitatiebutton, maar ook per e-mail naar Pascalle via p.hessels@kentalis.nl 

Extra informatie

Wil je meer weten over de inhoud en procedure van deze bijzondere baan? Neem dan contact op met Marian van Schipsal, teamleider, bereikbaar op alle dagen.

Per mail: m.vanschipstal@kentalis.nl of telefonisch 06-10009252. Of per mail naar roostercoördinator t.linszen@kentalis.nl. 

Sollicitatieprocedure start met selectie op basis van sollicitatiebrief gevolgd door een gesprek. Na een positieve evaluatie wordt een meeloop dag afgesproken wat als onderdeel van de sollicitatieprocedure wordt beschouwd. 

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Solliciteer vóór 30-06-2020 via de sollicitatiebutton onderaan de vacaturetekst op onze site: www.kentalis.nl/vacatures.

Let op: je komt dan in een pagina waarbij je eerst akkoord moet aanvinken voor de privacy statement voordat je op verder kunt klikken en het reactieformulier kunt invullen

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.