Klachtenfunctionaris 2019Z927

Locatie
Sint-Michielsgestel

Voor het team Proces, Kwaliteit & Compliance, regio Zuid en Oost Nederland, zoeken wij een enthousiaste: 

Klachtenfunctionaris

 voor 24 uur/week
Een mooie wereld voor onze cliënten: daar draag jij aan bij!

Wie zijn onze cliënten en leerlingen?

Onze cliënten en leerlingen zijn van alle leeftijden en hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS)/ zijn slechthorend of doof/ hebben een vorm van doofblindheid. Vaak hebben zij ook andere beperkingen, zoals een verstandelijke beperking of vorm van autisme.

Communicatie op maat

Iedere cliënt en leerling communiceert op zijn of haar eigen manier, bijvoorbeeld met Nederlandse Gebarentaal, vierhandengebaren, vingerspelling, picto’s of foto’s. Het opmerken van kleine (communicatie)signalen en het opbouwen van een vertrouwensrelatie is erg belangrijk. We proberen ons te verplaatsen in de belevingswereld van onze cliënten en leerlingen en willen dat zij de wereld om hen heen zo goed mogelijk begrijpen.

Werken bij locatie

Als klachtenfunctionaris werk je voor de gehele organisatie. Je hebt een onafhankelijke en neutrale positie binnen Kentalis. Met andere woorden: er is sprake van professionele autonomie. Je bent onderdeel van het team Proces, Kwaliteit & Compliance en je werkt nauw samen met de klachtenfunctionaris van de regio’s West en Noord. In de verdeling met de andere klachtenfunctionaris ben je voornamelijk werkzaam in de gebieden Brabant, Limburg, Nijmegen e.o., Arnhem e.o., Doetinchem en Twente.

Over Kentalis
Kentalis is een landelijke organisatie voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis en mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn. Ook als zij meer beperkingen hebben. Wij willen dat iedereen kan meedoen. Daarom bieden we onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werken we samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland.

Wat ga je doen?
Je werkzaamheden als Klachtenfunctionaris
Als klachtenfunctionaris zorg je voor de opvang van cliënten, leerlingen of medewerkers die ontevreden zijn over de kwaliteit van zorg, onderwijs of aspecten van de organisatie. Je geeft advies over de aanpak van het ervaren probleem en ondersteunt bij het aan de orde stellen of indienen van een klacht. Waar nodig bemiddel je tussen de klager en de organisatie om tot een effectieve oplossing te komen.

Medewerkers kunnen je ook vertrouwelijk benaderen voor een oriënterend gesprek over omgaan met ervaren ongenoegen. Dit doe je vanuit je rol als vertrouwenspersoon. Dit ongenoegen kan uitmonden in een klacht, waarbij je de procedure rondom de klachtafwikkeling bewaakt. Tevens geef je voorlichting, houd je een klachtenregistratie bij, ben je contactpersoon voor de klachtencommissie Zorg en de klokkenluidersregeling, adviseer je het management over het te voeren beleid en de aanpak van onvrede en klachtsituaties, en doe je verbetervoorstellen.

Wat verwachten wij van jou?

Om kleur te geven aan het leven van onze cliënten verwachten we dat je:

 • Je werkt en denkt op HBO+ niveau
 • Je hebt een post-hbo opleiding voor klachtenfunctionaris. Je voldoet aan het beroepsprofiel van de VKIG
 • Je hebt minimaal twee jaar ervaring in een vergelijkbare functie
 • Je kent wet- en regelgeving van goede zorg en onderwijs
 • Je hebt uitgebreide kennis van en ervaring met klachtenopvang, -bemiddeling, -procedures en principes en methoden van gespreksvoering
 • Je hebt affiniteit met de specifieke doelgroepen van Kentalis
 • Je hebt kennis en inzicht in organisaties en de verhoudingen daarbinnen
 • Je kunt jezelf mondeling en schriftelijk uitstekend verwoorden
 • Je bent een initiatiefnemer, werkt zelfstandig, zorgvuldig en integer. Je bent flexibel inzetbaar
 • Je beschikt over een rijbewijs en auto

Dit bieden wij jou:

 • Een mooie functie binnen een enthousiast team.
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, in eerste instantie voor 1 jaar met ingang van 01-05-2019.
 • Een baan voor 24 uur per week.
 • Veel opleidingsmogelijkheden.
 • Een arbeidsvoorwaardenpakket dat je zelf kunt samenstellen. Kies jij voor een sportabonnement, een fiets of vakliteratuur?

Wat ga je verdienen?

Het salaris is ingedeeld in FWG 60, zoals omschreven in de cao gehandicaptenzorg 2017- 2019 (minimaal € 3084 en maximaal € 4499 bij een volledige werkweek). De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform bovengenoemde cao.

Bijzonderheden
Referenties & verklaring omtrent gedrag (VOG)

Het opvragen van referenties is onderdeel van onze selectieprocedure. Het aanvragen en overhandigen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) is verplicht als je bij ons komt werken.

Interne kandidaten
Ben je een interne kandidaat? Dan heb je bij gelijke geschiktheid de voorkeur boven externe kandidaten. Ben je een interne kandidaat met een voorrangspositie? Geef dit door bij je sollicitatie.

Doelgroep

Kentalis vraagt kandidaten met een beperking (doof of slechthorend, doofblind, TOS, ASS met spraak- en taalstoornissen) uitdrukkelijk om te solliciteren. De consulent doelgroepenbeleid - Pascalle Hessels - kan je ondersteunen bij je sollicitatie.

Alléén als je tot één of meerdere van bovenstaande doelgroepen behoort, (geef dit ook aan in het sollicitatieformulier onder het kopje, "ik behoor tot 1 van de doelgroepen"), stuur je sollicitatie dan niet alleen via de sollicitatiebutton, maar ook per e-mail naar Pascalle via p.hessels@kentalis.nl

Extra informatie

Wil je meer weten over de inhoud en procedure van deze bijzondere baan? Neem dan contact op met mevr. Pien den Hollander (klachtenfunctionaris), p.denhollander@kentalis.nl, tel. 06-10006265. Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met mevr. Chantal Gervedink Nijhuis (teamcoördinator PKC), c.gervedinknijhuis@kentalis.nl, tel. 06-83905621.

De sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden in week 10 en 11 (4 tot en met 15 maart 2019). Kandidaten dienen hier rekening mee te houden.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Solliciteer vóór 1 maart 2019

Let op: je komt dan in een pagina waarbij je eerst akkoord moet aanvinken voor de privacy statement voordat je op verder kunt klikken en het reactieformulier kunt invullen 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.