Leerkracht L11 2020O825

Locatie
Amsterdam

Leerkracht L11
Kentalis Signis speciaal onderwijs voor slechthorende en dove kinderen
2,0 fte (er is ruimte voor meerdere kandidaten)           

Een mooie wereld voor onze leerlingen: daar draag jij aan bij!

Wat maakt jouw werk bijzonder?
Je draagt als leerkracht bij aan de ontwikkeling, het zelfvertrouwen en het geluk van leerlingen die doof of slechthorend zijn. Jij hebt hart voor je leerlingen en dat merken zij in alles wat je doet. Je hebt oog voor hun mogelijkheden en talenten. Je ziet wat ze nodig hebben, daagt ze uit en sluit aan op hun manier van communiceren. Samen met je collega’s bereid je je leerlingen voor op een vervolgopleiding. Met als doel dat zij straks zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij.  

Wat ga jij doen?

 • Je geeft les aan een groep van gemiddeld 8 leerlingen, met alle daarbij behorende taken;
 • Je draagt bij aan een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;
 • Je werkt samen in een multidisciplinair team bestaande uit (vak)leerkrachten, logopedisten, leraarondersteuners, klassenassistenten, intern begeleiders en gedragsdeskundigen. 

Kentalis Signis voor dove en slechthorende kinderen:
Jouw school is een kleine school in Amsterdam-West, vlakbij station Lelylaan. Samen met nog twee andere scholen, maakt jouw school deel uit van Kentalis Signis, een cluster 2 school op vier locaties voor leerlingen met auditieve beperking (SO-Doof/SH), leerlingen met een taalontwikkelstoornis (SO-TOS) en leerlingen met een communicatieve meervoudige beperking ((V)SO-CMB).  

De leerlingen in jouw groep zijn tussen de 2,5 tot 13 jaar oud en zijn slechthorend of doof. Communicatie staat hoog in ons vaandel. Wij geven tweetalig onderwijs: in het Nederlands ondersteund met gebaren en in de Nederlandse gebarentaal. In jouw nieuwe team werken dove, slechthorende en horende collega’s. Je vindt het net als wij, belangrijk dat onze leerlingen verschillende rolmodellen hebben. Eigenaarschap van de leerlingen ten aanzien van hun eigen leerproces en ouderbetrokkenheid vind je ook belangrijk. Daarom ga je uit van partnerschap tussen school, ouders en leerlingen. Waar mogelijk zet je ICT-middelen in jouw onderwijs in. Jouw nieuwe school heeft een E-lab waar jouw leerlingen veel gebruik van maken. Twee enthousiaste i-coaches begeleiden jou en je team hierbij. 

Iedere leerling communiceert in Nederlands ondersteund met gebaren en in Nederlandse Gebarentaal. De leerlingen volgen zoveel mogelijk de leerstof van de reguliere basisschool. Extra aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling is belangrijk voor jouw leerlingen. Op jouw nieuwe school zijn veel ‘nieuwkomers’ uit verschillende landen, wat een extra dimensie geeft aan het onderwijs. 

Kentalis in het kort
Als landelijke expertise organisatie is Kentalis er voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn, of een taalontwikkelstoornis of communicatief meervoudige beperking hebben. Daarnaast kunnen zij ook andere beperkingen hebben. Zij kunnen bij ons terecht voor onderzoek, diagnostiek, onderwijs en zorg. Kentalis heeft scholen, zorglocaties en audiologische centra door heel Nederland en werkt samen met onderwijs- en zorgprofessionals in het binnen- en buitenland. 

Wij bieden jou:

 • Een bruto maandsalaris van €2.758,- tot €4.434,- (schaal L11) bij een volledige werkweek van 40 uur. Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao primair onderwijs 2019-2020;
 • Een dienstverband van 24-40 uur
 • In principe een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de intentie tot omzetting naar een vast contract bij gebleken geschiktheid en bij ongewijzigde bedrijfsomstandigheden; Heb je momenteel een vast contract als leraar, dan is voorzetting daarvan bespreekbaar;
 • 428 uur vakantieverlof bij een 40-urige werkweek;
 • Een eindejaarsuitkering van 6,3%;
 • Een goede pensioenregeling bij het ABP;
 • Een inwerktraject en veel aandacht voor relevante opleidingen en jouw (persoonlijke) ontwikkeling;
 • Je wordt opgenomen in een enthousiast, dynamische en gezellig team;
 • Een arbeidsvoorwaardenpakket dat je zelf kunt samenstellen. Kies jij voor een sportabonnement, een fiets of vakliteratuur?

 Wie ben jij?

 • Je bent in het bezit van een PABO Diploma, bij voorkeur aangevuld met relevante cursussen, masterclasses of master SEN;
 • Je bent vaardig in het werken met computer, digitaal schoolbord en iPad, of ziet het als een uitdaging om je dit eigen te maken;
 • Om de talenten van onze leerlingen te ontwikkelen moet je een teamspeler zijn;
 • Je volgt het interne scholingsprogramma en gebarencursussen;
 • Je staat open voor vernieuwing en bent bereid kennis over je vak bij te houden en te ontwikkelen. 

Interesse?
Ben je enthousiast over de functie en er van overtuigd dat jij en Kentalis bij elkaar passen? Solliciteer vóór 10 juni 2020 naar de functie van leerkracht. De sollicitatiegesprekken worden gepland op 15 en 16 juni 2020.

In verband met maatregelen rondom corona kunnen de gesprekken digitaal plaatsvinden. Daarnaast hopen wij op jouw begrip dat de procedure langer kan duren dan gebruikelijk. 

Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.

Heb je vragen over deze functie? Marjan Rakké-Maliepaard, afdelingsdirecteur, maakt graag tijd voor jou en je vragen. Bel of Whatsapp via telefoonnummer 06-30871319.

Wij vragen dove en slechthorende kandidaten uitdrukkelijk om te solliciteren. Pascalle Hessels, recruiter doelgroepen, ondersteunt je graag bij je sollicitatie. Solliciteer via de website en mail je brief en cv ook naar p.hessels@kentalis.nl

We vragen altijd om referenties en een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Dit is een vast onderdeel van de procedure

Ben je een intermediair? Wij werven zelf of met onze vaste partners. Acquisitie is niet gewenst.