Leerkracht L11/AVO Leerkracht L11 2019O488

Locatie
Zoetermeer

Voor Kentalis Onderwijs Zoetermeer zoeken wij een:

Enthousiaste Groepsleerkracht / AVO Leerkracht L11
voor (0,6 WTF) 

Een mooie wereld voor onze leerlingen: daar draag jij aan bij! 

Wie zijn onze leerlingen?
Onze leerlingen zijn tussen de 12 jaar en 19 jaar oud. Ze zijn slechthorend en/of doof, hebben TOS, of hebben een vorm van doofblindheid en soms is dit in combinatie met een cognitieve beperking (IQ  

Over Kentalis
Kentalis is een landelijke organisatie voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis en mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn. Ook als zij meer beperkingen hebben. Wij willen dat iedereen kan meedoen. Daarom bieden we onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werken we samen met ketenpartners als zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland. 

Werken bij Kentalis Onderwijs Zoetermeer VSO
Kentalis Onderwijs Zoetermeer VSO is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Het VSO is opgedeeld in een leerstroom voor Communicatief Meervoudig Beperkte leerlingen (CMB) en een leerstroom Praktijkroute. Afhankelijk van het opgestelde uitstroomperspectief zijn wij eindonderwijs of kan de leerling doorstromen naar vervolgonderwijs.

Wat ga je doen?
Samen werken aan de toekomst

Je gaat als leerkracht aan de slag bij Kentalis Onderwijs VSO. Je bent inzetbaar als groepsdocent en geeft AVO-vakken zoals Taal, Rekenen en Lezen aan één of meerdere groepen (variërend van 4-8 leerlingen). Net als je collega’s vind je het een uitdaging om te werken met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van communiceren. Je ziet de mogelijkheden en talenten van leerlingen en sluit aan bij hun manier van communiceren. Samen met je collega’s bereid je leerlingen voor op de toekomst. Jouw doel is dat zij straks zo goed mogelijk kunnen participeren aan de samenleving. 

Je werkzaamheden als leerkracht L11:

 • Je geeft les aan en begeleidt leerlingen met een cluster 2-indicatie.
 • Je evalueert de dagelijkse onderwijsactiviteiten op basis van het ontwikkelingsperspectief. Als het nodig is, stel je deze bij in overleg met het begeleidingsteam.
 • Je hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en ontwikkelingsdoelen.
 • Je begeleidt ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen, evalueert de voortgang handelingsgericht in een begeleidingsteam en bespreekt de voortgang van het ontwikkelingsperspectief met ouders of verzorgers.
 • Je analyseert zorgactiviteiten, toetsresultaten en neemt deel aan leerlingbesprekingen en werkt op basis daarvan (didactische) leerlijnen uit.        

Wat verwachten wij van jou?

Om kleur te geven aan het leven van onze leerlingen verwachten we dat je:

 • bevoegd bent om les te geven (bij voorkeur PABO);
 • beschikt over theoretische, pedagogische en vakinhoudelijke kennis en vaardigheden;
 • goed kunt observeren en een sensitief responsieve houding hebt;
 • kort en bondig kunt vertellen en schrijven;
 • goed kunt samenwerken in een multidisciplinair team;

Het zou nog mooier zijn als je daarnaast ook:

 • een Master SEN op zak hebt;
 • een gebarencursus hebt afgerond;
 • bekend bent met onze prachtige doelgroep. 

Dit bieden wij jou:

 • Een mooie functie binnen een enthousiast team.
 • Werken met kleine groepen.
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast.
 • Een baan voor WTF 0,6.
 • Veel (interne) opleidingsmogelijkheden.
 • Een school in beweging met ruimte voor eigen initiatief. 

Wat ga je verdienen?

Het salaris is ingedeeld in schaal L11, zoals opgenomen in de cao primair onderwijs 2018  (minimaal € 2.639,- en maximaal € 4.244,- bij een volledige werkweek). De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform bovengenoemde cao. 

Bijzonderheden
Referenties & verklaring omtrent gedrag (VOG)

Het opvragen van referenties is onderdeel van onze selectieprocedure. Het aanvragen en overhandigen van een VOG is verplicht als je bij ons komt werken. 

Interne kandidaten

Ben je een interne kandidaat? Dan heb je bij gelijke geschiktheid de voorkeur boven externe kandidaten. Ben je een interne kandidaat met een voorrangspositie? Geef dit door bij je sollicitatie.

Doelgroep
Kentalis vraagt kandidaten met een beperking (doof of slechthorend, doofblind, TOS, ASS met spraak- en taalstoornissen) uitdrukkelijk om te solliciteren. De consulent doelgroepenbeleid - Pascalle Hessels - kan je ondersteunen bij je sollicitatie.


Alléén als je tot één of meerdere van bovenstaande doelgroepen behoort, ( geef dit ook aan in het sollicitatieformulier onder het kopje, "ik behoor tot 1 van de doelgroepen"), stuur je sollicitatie dan niet alleen via de sollicitatiebutton, maar ook per e-mail naar Pascalle via p.hessels@kentalis.nl 

Extra informatie

Wil je meer weten over de inhoud en procedure van deze bijzondere baan? Neem dan contact op met Tom Terwiel, leerstroomcoördinator VSO a.i., 06 12431776, t.terwiel@kentalis.nl. 

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Solliciteer vóór  1 maart 2019. Via de sollicitatiebutton onderaan de vacaturetekst op onze site: www.kentalis.nl/vacatures. Let op: je komt dan op een pagina waarbij je eerst akkoord moet aanvinken voor het privacy statement voordat je op verder kunt klikken en het reactieformulier kunt invullen. Sollicitaties die niet op bovenstaande wijze worden gedaan, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.