Pedagogisch behandelaar 2019Z1331

Locatie
Zoetermeer

Voor een zwangerschapsvervanging op een vroegbehandelingsgroep CMB in Zoetermeer zoeken wij vanaf half oktober een enthousiaste: 

PEDAGOGISCH BEHANDELAAR
(22 uur voor zwangerschapsvervanging) 

Een mooie wereld voor onze cliënten: daar draag jij aan bij

Over Kentalis
Kentalis is een landelijke organisatie voor mensen een taalontwikkelingsstoornis en mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn. Ook als zij meer beperkingen hebben. Wij willen dat iedereen kan meedoen. Daarom bieden we onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werken we samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland.

Wie zijn onze cliënten?

Onze cliënten zijn tussen de 1,5 – 5 jaar oud. De kinderen hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of een meervoudige communicatieve beperking (CMB) waarbij er ook sprake is van een mogelijk verstandelijke beperking. Vaak hebben zij ook andere beperkingen, zoals een vorm van autisme en/of problemen in de sensorische informatieverwerking. 

Communicatie op maat

Iedere cliënt communiceert op zijn of haar eigen manier, bijvoorbeeld met Nederlandse Gebarentaal, vierhandengebaren, vingerspelling, picto’s of foto’s. Het opmerken van kleine (communicatie)signalen en het opbouwen van een vertrouwensrelatie is erg belangrijk.

We proberen ons te verplaatsen in de belevingswereld van onze cliënten en willen dat zij de wereld om hen heen zo goed mogelijk begrijpen.

Werken bij locatie

De cmb behandelgroep is tijdelijk gevestigd in Zoetermeer. De locatie Zoetermeer is een grote locatie met zowel zorg als onderwijs. De vroegbehandeling is een belangrijk onderdeel van de zorg voor het jonge kind. Er zijn meerdere vroegbehandelgroepen voor zowel de TOS als de CMB doelgroep. 

Je werkzaamheden als pedagogisch behandelaar
Je gaat als pedagogisch behandelaar aan de slag bij de vroegbehandeling. De cliënten hebben meerdere beperkingen, maar jij ziet vooral hun mogelijkheden en talenten. Je bent onderdeel van het multidisciplinaire team en helpt bij het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen. Je begeleidt, verzorgt en activeert behandelingsondersteunende werkzaamheden voor je cliënten. Je stimuleert en motiveert hen bij het uitvoeren van activiteiten en halen van doelen. Je zorgt voor een veilig, therapeutisch en communicatief klimaat en werkt zelfstandig en in nauwe afstemming met collega’s. Samen met je team haal je het beste uit cliënten. Dit doe je altijd in afstemming met ouders/verzorgers en/of andere betrokkenen.

Wat verwachten wij van jou?

Om kleur te geven aan het leven van onze cliënten verwachten we dat je: 

  • in het bezit bent van een hbo-diploma op sociaal-agogisch gebied;
  • ervaring met Nederlands met Gebaren (NmG) of de Nederlandse Gebarentaal (NGT);
  • weet hoe je kunt communiceren met onze cliënten of dit wil leren;
  • blij wordt van de kleine stapjes die cliënten maken en de professionele creativiteit en flexibiliteit hebt om dit samen te bereiken;
  • beschikt over vaardigheden voor het methodisch begeleiden van cliënten;
  • goed in een team, maar ook zelfstandig kunt werken;
  • een evenwichtige persoonlijkheid hebt, creatief bent en beschikt over humor en een flexibele houding.

Dit bieden wij jou:

  • Een mooie functie binnen een enthousiast team;
  • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd i.v.m. zwangerschapsvervanging voor ongeveer 5 maanden (oktober 2019 –maart 2020);
  • Een baan voor 22 uur per week;

Wat ga je verdienen?

Het salaris is ingedeeld in FWG 45 (minimaal €2016 en maximaal €3084), zoals omschreven in de cao gehandicaptenzorg 2017-2019. De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform bovengenoemde cao.

Bijzonderheden
Referenties & verklaring omtrent gedrag (VOG)

Het opvragen van referenties is onderdeel van onze selectieprocedure. Het aanvragen en overhandigen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) is verplicht als je bij ons komt werken.

Interne kandidaten

Ben je een interne kandidaat? Dan heb je bij gelijke geschiktheid de voorkeur boven externe kandidaten. Ben je een interne kandidaat met een voorrangspositie? Geef dit door bij je sollicitatie.

Doelgroep

Kentalis vraagt kandidaten met een beperking (doof of slechthorend, doofblind, TOS, ASS met spraak- en taalstoornissen) uitdrukkelijk om te solliciteren. De consulent doelgroepenbeleid - Pascalle Hessels - kan je ondersteunen bij je sollicitatie.

Alléén als je tot één of meerdere van bovenstaande doelgroepen behoort, ( geef dit ook aan in het sollicitatieformulier onder het kopje, "ik behoor tot 1 van de doelgroepen"), stuur je sollicitatie dan niet alleen via de sollicitatiebutton, maar ook per e-mail naar Pascalle via p.hessels@kentalis.nl

Extra informatie

Wil je meer weten over de inhoud en procedure van deze bijzondere baan? Neem dan contact op met Desiree de Brons (teamleider) via d.debrons@kentalis.nl. Vanwege vakantie is zij afwezig tot 26 augustus 2019.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature?

Solliciteer vóór 24 augustus 2019. Let op ! De sollicitatiegesprekken staan gepland op donderdagmiddag 29 augustus 2019 en donderdagmiddag 5 september (na 15:00 uur).

Kandidaten dienen hier rekening mee te houden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.