Psycholoog / Orthopedagoog 2020Z2057

Locatie
Enschede

20 uur 

Een mooie wereld voor onze cliënten: daar draag jij aan bij! 

Wat maakt jouw werk bijzonder?

Op het audiologisch centrum onderzoeken en begeleiden we kinderen en volwassenen die problemen hebben met gehoor, spraak en taal. Kentalis heeft verschillende audiologische centra verspreid door het land. In Enschede doen wij voornamelijk spraak- en taalonderzoek bij kinderen. Ons onderzoek begint bij een vraag of een klacht. We onderzoeken niet alleen gehoor, spraak en taal maar kijken ook naar de samenhang van de onderzoeken en de eventuele gevolgen die het kan hebben op ontwikkeling en welbevinden. Hierbij werken we in een multidisciplinair team met logopedisten, linguisten, gedragskundigen en een klinisch fisicus audioloog. Na het onderzoek volgt een persoonlijk advies bijvoorbeeld over passende begeleiding, onderwijs of zorg. We vinden het belangrijk dat een kind zich goed voelt en mee kan doen in de maatschappij.

Wat ga jij doen?
We bieden kinderen mogelijkheden om zich te kunnen ontwikkelen in taal en communicatie. Jij helpt daarbij door hun vraag scherp in beeld te brengen. Dit zijn jouw werkzaamheden:

 • Het verrichten van diagnostisch onderzoek bij (jonge) kinderen;
 • Het stellen van diagnoses;
 • Het schrijven van onderzoekrapportages;
 • Adviseren van ouders, logopedisten, leerkrachten en andere begeleidende
  instanties;
 • Participeren bij multidisciplinaire cliëntbesprekingen en andere inhoudelijke
  overlegvormen;
 • Het verder ontwikkelen van expertise en deze uitdragen;
 • Het geven van voorlichting aan verwijzers over de mogelijkheden van het  
  audiologisch centrum;
 • Actieve deelname in het multidisciplinaire team. 

Werken bij het Audiologisch Centrum

Het Audiologisch Centrum (AC) onderzoekt, begeleidt en adviseert kinderen en volwassenen met spraak-/taalproblemen en/of gehoorproblemen. Onze medewerkers hebben veel kennis van en ervaring met diagnostiek en revalidatie bij gehoor-, taal- en spraak problemen. Wij onderzoeken niet alleen gehoor, taal en spraak, maar kijken ook naar samenhang van de onderzoeken en de eventuele gevolgen die het kan hebben op ontwikkeling en welbevinden. Hierbij werken we in een multidisciplinair team met logopedisten, linguïsten, gedragskundigen en klinisch fysicus audiologen.

De diverse locaties van het Audiologisch Centrum zijn over het land verspreid. Er wordt op landelijk niveau samengewerkt aan harmonisering en optimalisering van de dienstverlening van het AC en het verder vorm geven van de sector.

Je komt in een enthousiast en gedreven team te werken op het Audiologisch Centrum Enschede. Wij werken graag samen voor de beste zorg voor de cliënt!

Kentalis in het kort

Als landelijke expertiseorganisatie is Kentalis er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis of communicatief meervoudige beperking hebben of die slechthorend, doof of doofblind zijn. Daarnaast kunnen zij andere beperkingen hebben. Zij kunnen bij ons terecht voor onderzoek, diagnostiek, onderwijs en zorg. Kentalis heeft scholen, zorglocaties en audiologische centra door heel Nederland.

Wij bieden jou:

 • Een bruto maandsalaris van €3.189,- tot €4.652,- (FWG 60) bij een volledige werkweek van 36 uur. Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform cao gehandicaptenzorg 2019-2021;
 • Een arbeidsovereenkomst voor een jaar, met de intentie tot omzetting naar een vast contract bij gebleken geschiktheid en bij ongewijzigde bedrijfsomstandigheden;
 • Een parttime dienstverband van 20 uur per week;
 • 144 uur vakantieverlof en 57 uur PBL(naar rato) extra’s zoals 8,33% eindejaarsuitkering, pensioenopbouw bij PFZW, reiskostenvergoeding en onregelmatigheidstoeslag;
 • Een arbeidsvoorwaardenpakket dat je zelf kunt samenstellen. Kies jij voor een sportabonnement, een fiets of vakliteratuur?

Wie ben jij?

 • Jij bent in het bezit van een WO Diploma op gedragswetenschappelijk gebied;
  (ortho-)pedagogiek, psychologie of GZ-opleiding;
 • Een basisaantekening psychodiagnostiek is een vereiste;
 • Je bent vaardig in het onderzoeken van meertalige kinderen;
 • Een collega, die zowel zelfstandig als in multidisciplinair verband kan functioneren;
 • Jij hebt sterke mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Jij hebt affiniteit met de doelgroep van Kentalis en het uitvoeren van diagnostiek;
 • Jij bent sowieso beschikbaar op de woensdag en vrijdag, de andere uren zijn in goed overleg.

Interesse?

Ben je enthousiast over de functie en er van overtuigd dat jij en Kentalis bij elkaar passen? Solliciteer vóór 15 augustus 2020 naar de functie van Psycholoog of Orthopedagoog. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 24 augustus 2020.

In verband met maatregelen rondom corona kunnen de gesprekken digitaal plaatsvinden.

Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.

Heb je vragen over deze functie? Rene Wink, locatiemanager, maakt graag tijd voor jou en je vragen. Bel via telefoonnummer 06-83283032 of mail naar r.wink@kentalis.nl.

We vragen altijd om referenties en een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Dit is een vast onderdeel van de procedure.

Ben je een intermediair? Wij werven zelf of met onze vaste partners. Acquisitie is niet gewenst.

.

.