Trajectbegeleider

Locatie
Amsterdam, Utrecht en Zoetermeer.

24-32 uur, parttime

Zoek jij een overstijgende rol, als ervaren leerkracht, logopedist of gedragskundige? Zet jouw analytische kijk in voor leerlingen die een TOS hebben, doof of slechthorend zijn of die communicatief meervoudig beperkt zijn.

Wat maakt jouw werk bijzonder?
Op het aanmeldpunt hebben we te maken met alle leeftijdsgroepen en doelgroepen van Kentalis. De leerlingen hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS), zijn slechthorend of doof en of hebben een vorm van doofblindheid. Sommige leerlingen hebben ook andere beperkingen. Iedere leerling communiceert op zijn of haar eigen manier, bijvoorbeeld met Nederlandse Gebarentaal.
In deze functie begeleid je ouders en betrokkenen, bij de aanvraag naar cluster 2 onderwijs- of een ondersteuningsarrangement bij Kentalis. Samen zoek je naar de mogelijkheden zodat de leerling de hulp krijgt die nodig is om de communicatieve zelfredzaamheid te vergroten.

Wat ga jij doen?
Jij bent het eerste contact voor ouders en betrokkenen van het kind. Jij begeleidt ze tijdens de aanmeldprocedure en voorziet ze van informatie. Je bent een netwerker die zichtbaar aanwezig is bij de leerling, de school en samenwerkingsverbanden. In deze dynamische omgeving ben jij in staat om op een klantvriendelijke, flexibele en “warme” wijze de onderwijsbehoefte met de leerling te verkennen en te bepalen. De mogelijkheden van de leerling staan altijd centraal. Jouw voornaamste taken:

• Je observeert het kind in de klas of vroegbehandelingslocatie en bezoekt hiervoor scholen en behandellocaties in regio Amsterdam;
• Je zorgt voor het concreet maken van de hulpvraag van leerling, ouders en school en je geeft informatie gedurende het gehele traject.
• Je bekijkt met de leerling, ouders en school of traject binnen cluster 2 het juiste is, eventueel met gerichte doorverwijzing.
• Jij voert een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de leerling, ouders en school of vroegbehandeling over het te adviseren arrangement;
• Je zorgt voor registratie in het systeem en stelt het gemeenschappelijk rapport op, op basis van Siméa-criteria en wet- en regelgeving. Dit rapport draag je over aan de Commissie van Onderzoek, die het definitieve besluit neemt.
• Je verzorgt voorlichting aan medewerkers van scholen, samenwerkingsverbanden en netwerkpartners in de regio om de werkwijze van cluster 2 bekendheid te geven.

Werken bij het aanmeldpunt onderwijs MiddenWest Nederland
Het aanmeldpunt MiddenWest Nederland verzorgt de toeleiding naar onderwijsarrangementen van Kentalis voor de gebieden Amsterdam, Utrecht en Zoetermeer.
De trajectbegeleider is vaak het eerste contact dat de klant heeft met Kentalis; je bent een netwerker die zichtbaar aanwezig is bij de leerling, de school en samenwerkingsverbanden. In deze dynamische omgeving ben jij in staat om op een klantvriendelijke, flexibele en “warme” wijze de onderwijsbehoeften van de leerling te verkennen en te bepalen en samen met ouders en (voor)school te kijken wat de beste passende ondersteuning is voor de leerling. De mogelijkheden van de leerling staan altijd centraal. Op basis van jouw deskundigheid en analytische blik begeleid jij de leerling, ouders en school bij de aanvraag voor toelating tot Kentalis onderwijs of ondersteuning, vanaf het eerste contactmoment tot aan afronding. Je toetst en analyseert dossierstukken op eisen en criteria, waarbij je zo nodig terug kunt vallen op andere experts. Je observeert de leerling en gaat in gesprek met ouders en andere betrokkenen. Je bewaakt het totale tijdspad van het toeleidingstraject en verzorgt de administratieve afhandeling van het dossier. Je werkt multidisciplinair samen in een trajectbegeleidersteam, dit team bestaat uit een gedragskundige, leerkracht en logopedist.
Dit alles gebeurt binnen de door Kentalis wettelijk gestelde kaders en kwaliteitseisen.

Kentalis in het kort
Als landelijke expertise organisatie met ruim 5000 medewerkers is Kentalis er voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben. Zij kunnen bij ons terecht voor onderzoek, diagnostiek, onderwijs en zorg. Kentalis heeft scholen, zorglocaties en audiologische centra verspreid over circa 138 locaties door heel Nederland.

Wij bieden jou:
Een ervaren collega werkt jou in en er ligt een inwerkplan klaar waarbij je Kentalis Onderwijs goed leert kennen. Daarnaast bieden we:
• Een bruto maandsalaris passend bij je vooropleiding (logopedist: OOP10, gedragskundige: OOP11 en leerkracht L11: LC)
• Een mooie taak binnen een enthousiast multidisciplinair team.
• Een baan voor 24-32 uur per week;
• In eerste instantie betreft het een baan voor een jaar, met kans op verlenging naar onbepaalde tijd
• Veel ruimte om thuis te werken
• Opleidingsmogelijkheden waar nodig

Trajectbegeleiding is nu nog een taak in het verlengde van je huidige functie logopedist, leerkracht of gedragskundige. Je huidige salaris blijft dan ook van kracht, zoals opgenomen in de huidige cao primair onderwijs aangevuld met een toelage. De overige arbeidsvoorwaarden zijn tevens conform bovengenoemde cao. Trajectbegeleiding wordt een functie met een eigen inschaling.

Wie ben jij?
Als trajectbegeleider is het belangrijk dat je je communicatie goed kunt afstemmen op de persoon of instantie, zodat je vanuit samenwerking komt tot een gedegen advies. Jouw kennis van de regels en criteria, combineer je met een warme zakelijkheid en hart voor inclusiviteit. Daarnaast kun je zelfstandig werken en functioneer je goed in een multidisciplinair team. Daarbij neem je mee:

• Een hbo of wo diploma logopedie, pabo of orthopedagogiek;
• Jij hebt senioriteit ontwikkeld in jouw vakgebied binnen Kentalis, en bent daardoor goed bekend met al onze doelgroepen;
• Je hebt ruime kennis en ervaring en visie op passend onderwijs;
• Jij hebt kennis van de wet- en regelgeving rond toeleiding tot cluster 2 onderwijs;
• Jij beschikt over een rijbewijs en eigen vervoer je woont nabij Amsterdam.

Interesse?
Wil je meer weten over de inhoud en procedure van deze bijzondere taak? Neem dan contact op met Jantien van Olst, directeur aanmeldpunten onderwijs tel: 06 30 30 10 70. Graag ontvangen we jouw sollicitatie voor 10 oktober. De sollicitatiegesprekken vinden doorlopend plaats.

We vragen altijd om referenties en een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Dit is een vast onderdeel van de procedure. Ben je een intermediair? Wij werven zelf of met onze vaste partners. Acquisitie stellen we niet op prijs.