Spraakwaterval werkt aan communicatieve en sociale vaardigheden

Doelgroep
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Nog lopend onderzoek

Spraakwaterval is een cluster 2-methodiek waarbij het vergroten van de communicatieve redzaamheid en het zelfvertrouwen van de leerling centraal staat. Het gaat om het kunnen, maar ook om het durven. Doelen met betrekking tot communicatieve vaardigheden en de sociaal-emotionele vaardigheden staan naast elkaar. Deze vaardigheden hebben kinderen nodig om te kunnen participeren in de samenleving.

Juist de combinatie van het kunnen en durven maakt Spraakwaterval uniek. Veel leerlingen beheersen bepaalde technische communicatieve vaardigheden wel, maar durven deze buiten de beschermde muren van school niet toe te passen. Spraakwaterval werkt zowel aan het kunnen als aan het durven, vooral door veel te oefenen. Er wordt binnen de klas, buiten de klas én buiten de school doelgericht geoefend. Dit om de overgang naar zelfstandig participeren in de maatschappij te vergemakkelijken. Bij de lessen van Spraakwaterval werken leerkracht en logopedist nauw met elkaar samen. Voor elk thema worden er samen doelen gekozen om aan te werken en wordt er schoolbreed ingezet op het oefenen van deze vaardigheden.
Spraakwaterval wordt in schooljaar 2020-2021in gebruik genomen op 4 pilot-scholen. 

  • Kentalis Enkschool in Zwolle (SO, groep 7/8)
  • Kentalis Tine Marcusschool in Groningen (SO, groep 7/8)
  • Kentalis Thorbeckecollege in Zwolle (VSO)
  • Kentalis Dr. J. de Graafschool in Groningen (VSO). 
  • Mediumsetting Cuijck

Meer informatie

•    Looptijd: 2018 – 2023
•    Onderzoeker: Jet Isarin
•    Informatie: spraakwaterval@kentalis.nl