Taal in Zicht

Doelgroep
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Nog lopend onderzoek

Een gezamenlijk onderzoeksproject van Auris, NSDSK, Pento, Adelante en Kentalis: Taal in Zicht. In dit project worden kinderen die de vroegbehandeling voor een taalontwikkelingsstoornis (TOS) verlaten, 20 jaar gevolgd.

Onderzoek

In dit onderzoek worden kinderen met een (verleden van een) taalontwikkelingsstoornis (TOS) 20 jaar gevolgd. In deze 20 jaar vinden 6 meetmomenten plaats:

 • half jaar na het verlaten behandelgroep
 • overgang van groep 2 naar groep 3
 • overgang van groep 4 naar groep 5
 • overgang van de basisschool naar de middelbare school
 • eind middelbare school
 • als ze 23/24 jaar oud zijn

Centraal staat de vraag waarom het ene kind met een (verleden van) TOS zich optimaal ontwikkelt en het andere kind niet of minder. Het streven is om minimaal 500 kinderen te volgen. De verkregen data zullen van grote waarde zijn voor onderzoek naar de lange termijn effecten van zorg en onderwijs aan kinderen en (jong)volwassenen met TOS.

Aan de hand van vragenlijsten die worden ingevuld door ouders, leerkrachten en de leerling/cliënt zelf willen we zicht krijgen op het verloop van de taalontwikkeling, het sociaal-emotioneel functioneren, de kwaliteit van leven, de schoolse vaardigheden en het maatschappelijk functioneren van leerling/cliënt. Voor meer informatie, kijk op www.projecttaalinzicht.nl.

Meer informatie

 • Looptijd onderzoek: 2017 - 2037
 • Samenwerking Auris, NSDSK, Pento, Adelante en Kentalis
 • Betrokken onderzoekers van Kentalis: Petra van Alphen en Emma Dijkstra
 • Financiering: Programmaraad
 • Website: www.projecttaalinzicht.nl
 • Informatie & contact: Emma Dijkstra via e.dijkstra@kentalis.nl