‘25 jaar Ambulatorium, een kijkje in de keuken’

Al 25 jaar koken we de heerlijkste gerechten in de keuken van het Ambulatorium en proberen we nieuwe recepten uit. Zo verfijnen we de behandelingen van onze cliënten met TOS. Op dit mini- symposium willen we jullie laten kennismaken met beproefde én nieuwe recepten uit de afgelopen 25 jaar van de Ambulatorium-keuken in Eindhoven. Laat het jullie smaken!

Programma

  • 13:30 - 14:00 inloop
  • 14:00 centrale opening: wat is het ambulatorium?
  • 14:45 - 15:45 eerste workshopronde
  • 16:00 - 17:00 tweede workshopronde
  • 17:00 - 18:00 borrel en de mogelijkheid om te netwerken

Workshops

Aandacht voor aandacht door Sofie Balke en Hester Stam
Voor een goede aandacht en werkhouding is meer nodig dan alleen een goede concentratie. Lichamelijke factoren, alertheid/activatie en motivatie zijn belangrijke voorwaarden. Deze voorwaarden zijn uitgewerkt in het model ‘Werken met Aandacht’. Vanuit inzichten uit de neuropsychologie en de theorie rondom de sensorische Informatieverwerking kijken we naar factoren die van belang zijn om te komen tot aandacht, een belangrijk factor in het kunnen leren van taal.

Meertaligheid en TOS - Diagnostiek en rode vlaggen door Myrte Teertstra en Imke Pott
In deze workshop staan we stil bij TOS bij meertalige kinderen. Zowel binnen het speciaal onderwijs als binnen Kentalis Zorg is de doelgroep meertalige kinderen oververtegenwoordigd. Bij meertalige kinderen is het immers nog lastiger om vast te stellen of er sprake is van een taalachterstand of een taalontwikkelingsstoornis. 

Een groeimindset als leervoorwaarde! door Jouke v.d. Tillart en Michaja Schoneveld
De manier waarop je denkt over iets dat je (nog) niet kunt – je mindset - heeft een belangrijke invloed op het aangaan van uitdagingen en het omgaan met tegenslagen. Dat geldt voor jezelf, maar ook voor kinderen met TOS en hun ouders. Wanneer taal leren moeilijk is, is het geloven en vertrouwen in beter worden in taal (vaak) afgenomen.
Tijdens deze workshop ervaar je zelf hoe je eigen mindset werkt en leer je wat het verschil is tussen een vaste en een groeimindset. Je krijgt concrete handvatten om de groeimindset te stimuleren van kinderen en ouders in je eigen werksituatie.

Van startschop tot ontknoping... Een goed verhaal! door Martina de Groot 
Kinderen zonder TOS leren zonder noemenswaardige oefening een verhaal na te vertellen, een vorm van impliciet leren. Kinderen met TOS vinden dat veel lastiger, ze herkennen de overkoepelende verhaallijn (macrostructuur) niet zo goed. Bovendien hebben ze moeite om woorden in te zetten en zinnen te formuleren (de microstructuur). Het werken met de Story grammar training , een vorm van expliciet leren, geeft kinderen met TOS houvast om een verhaal beter te begrijpen en te kunnen (na)vertellen. Zowel het begrijpen als vertellen zijn belangrijke taalvaardigheden in het onderwijs en dat heeft een positief effect op de communicatieve redzaamheid.

In voor masie of informatie? Lees- en spellingproblemen bij kinderen met TOS. door Maria Berghuis
Meer dan de helft van de kinderen met TOS heeft ook lees-en spellingproblemen / dyslexie. Welke problemen zien we bij kinderen binnen deze specifieke doelgroep en waarin verschillen zij van kinderen met enkelvoudige dyslexie?
Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk laten we zien hoe we de behandeling van deze kinderen vormgeven bij de multipoli TOS en lezen en geven we aan hoe deze kinderen op school/in de praktijk begeleid kunnen worden.

Ouders, we hebben ze nodig! door Marion van Trooijen en Ilma Hermsen
In deze workshop staan we uitgebreid stil bij de ondersteuning van ouders met hun kind met een TOS of een fonologische stoornis. Ouders krijgen tijdens het meekijken bij alle behandelingen binnen het Ambulatorium meer zicht op de sterke en minder sterke kanten van hun kind. Dit helpt hen om hun kind zo goed mogelijk te begrijpen en om het te kunnen helpen. Ouders leren veel. Tijdens de communicatieve taaltherapie doet de logopedist alledaagse activiteiten met het kind waarbij er vooral taal aangeboden en geoefend wordt en ouders zicht krijgen op wat er in gesprek gebeurt. Zo kunnen ze zien hoe je tijdens dagelijkse activiteiten met je kind op een plezierige, handelende manier de taalontwikkeling kunt stimuleren.

Titter pong uit de pot. Over de relatie tussen spraakproblemen en vertelvaardigheid door Annelies Bron
Kinderen (van 4 tot 7 jaar) die nog problemen hebben in de spraakontwikkeling hebben een grotere kans op bijkomende taalproblemen als de spraakstoornis hardnekkig is. Deze kinderen hebben een diagnose TOS met bijkomende spraakproductieproblemen. Hierdoor ervaren deze kinderen veel problemen in de dagelijkse communicatie. Zij worden niet goed verstaan maar hebben ook veel moeite met het maken van grammaticale zinnen en het vertellen van een verhaal of gebeurtenis.

In deze workshop presenteren wij de resultaten van een onderzoek waarbij we kijken naar de relatie tussen vertelvaardigheid en spraakproductie. Dit onderzoek werd uitgevoerd in een groep van 150 kinderen die behandeling kregen bij het Ambulatorium van Kentalis. We geven inzicht in de kenmerken van deze kinderen op het gebied van cognitie, gehoor, spraak, en taal. We laten ook zien hoe vertelvaardigheid samenhangt met zinsproductie en de spraakproductieproblemen van het kind.