Onderzoek bij Kentalis

Bij een audiologisch centrum van Kentalis kun je terecht voor specialistisch onderzoek, bijvoorbeeld naar de taal- en spraakontwikkeling of het gehoor van kinderen. Ook kunnen volwassenen met gehoorverlies, oorsuizen (tinnitus) of hyperacusis en mensen met doofblindheid of een communicatief meervoudige beperking bij het audiologisch centrum terecht voor onderzoek en advies.

Onderzoek en advies

Het onderzoek begint bij jouw vraag of klacht. Daarna brengen verschillende deskundigen samen in kaart wat er aan de hand is en krijg je uitgebreid advies over de beste vervolgstappen.

Gehooronderzoek audiologisch centrum

De deskundigen van het audiologisch centrum:

  • De klinisch fysicus-audioloog is specialist op gebied van gehoor en geluid en hoofdbehandelaar van iedereen die het audiologisch centrum bezoekt.
  • De audiologie-assistent voert hooronderzoeken uit bij oudere kinderen en volwassenen.
  • De logopedist is gespecialiseerd in taal- en spraakproblemen.
  • De gedragsdeskundige (psycholoog/orthopedagoog) is betrokken bij diagnostiek en advies rondom TOS, gehoor en oorsuizen.
  • De maatschappelijk werker ondersteunt bij het oplossen van en omgaan met materiële en psychosociale problemen in het dagelijks leven en op het werk.

Onderzoeks- en behandelmogelijkheden bij een audiologische centrum:

  • Gehooronderzoek bij volwassenen met ernstige slechthorendheid.
  • Gehooronderzoek bij kinderen jonger dan vier jaar. De faciliteiten voor dergelijk kindergehooronderzoek zijn vaak niet voorhanden bij de kno-arts.
  • Onderzoek naar de oorzaak van een verstoorde taalspraakontwikkeling bij kinderen door middel van (specialistisch) logopedisch en psychologisch onderzoek, zodat een goede verwijzing kan plaatsvinden.
  • Technische en psychosociale hoorrevalidatie. Hoortoestelaanpassingen bij kinderen onder de zestien jaar worden bij het audiologisch centrum gedaan.
  • Kortdurende behandeling bij oorsuizen en hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid).

Een afspraak maken?

Wil je een afspraak maken bij een audiologisch centrum van Kentalis? Zorg dan voor een verwijzing van een (huis)arts. We hebben audiologische centra door heel Nederland. Bekijk de locatiesVoor sommige locaties of onderzoekstrajecten is er een wachttijd.