Onderzoek bij Kentalis

De taal- en spraakontwikkeling is essentieel voor de algehele ontwikkeling van jonge kinderen. Daarom is het belangrijk om problemen op dit gebied te laten onderzoeken. Dat kan bij een audiologisch centrum van Kentalis. Verschillende deskundigen brengen samen in kaart wat er aan de hand is. Daarna krijg je uitgebreid advies over de beste vervolgstappen. Ook kunnen volwassenen met gehoorverlies, oorsuizen (tinnitus) of hyperacusis bij het audiologisch centrum terecht voor onderzoek, advies en hulp. Het onderzoek begint bij jouw vraag of klacht.

Gehooronderzoek audiologisch centrum

Gehoorverlies of een taalontwikkelingsstoornis?

Een achterstand in de taal- en spraakontwikkeling van jonge kinderen kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door slechthorendheid, doofheid of een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Is dit het geval, dan is het belangrijk dat het kind snel de hulp krijgt die het nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Specialistisch onderzoek is dus een belangrijke eerste stap.

De hele ontwikkeling van het kind in beeld

De verschillende deskundigen van het audiologisch centrum kijken vanuit hun eigen vakgebied mee naar de ontwikkeling van het kind. Zij onderzoeken niet alleen de spraak- en taalontwikkeling, maar ook het gehoor, de intelligentie, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling van het kind. Zo ontstaat een compleet beeld van de ontwikkeling en van eventuele problemen en aandachtspunten. Na het onderzoek krijg je uitleg en advies, bijvoorbeeld over welke behandeling jouw kind verder kan helpen.

De deskundigen van het audiologisch centrum:

  • De klinisch fysicus-audioloog is specialist op gebied van gehoor en geluid en hoofdbehandelaar van iedereen die het audiologisch centrum bezoekt.
  • De audiologie-assistent voert hooronderzoeken uit bij oudere kinderen en volwassenen.
  • De logopedist is gespecialiseerd in taal- en spraakproblemen.
  • De gedragsdeskundige (psycholoog/orthopedagoog) is betrokken bij diagnostiek en advies rondom TOS, gehoor en oorsuizen.
  • De maatschappelijk werker ondersteunt bij het oplossen van en omgaan met materiële en psychosociale problemen in het dagelijks leven en op het werk.

Onderzoeks- en behandelmogelijkheden bij een audiologische centrum:

Een afspraak maken?

Wil je een afspraak maken bij een audiologisch centrum van Kentalis? Zorg dan voor een verwijzing van een (huis)arts. We hebben audiologische centra door heel Nederland. Voor sommige locaties of onderzoekstrajecten is er een wachttijd.