Communicatief meervoudige beperking

Als je kind een communicatief meervoudige beperking (CMB) heeft, maak je je zorgen over de toekomst. Bij ons kun je terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, omdat ieder kind met CMB anders is. Samen onderzoeken we wat je kind nodig heeft om zich in verschillende levensfases zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Wat is CMB?

Mensen met een communicatief meervoudige beperking hebben meerdere beperkingen. Naast een taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies, hebben zij bijvoorbeeld ook een verstandelijke en lichamelijke beperking. Psychische problemen komen ook veel voor. Een communicatief meervoudige beperking (CMB) heeft veel impact op alle aspecten van het leven. 

Communicatief meervoudige beperking

Speciaal onderwijs

Kinderen met een communicatief meervoudige beperking gaan naar het speciaal onderwijs. Ze krijgen onderwijs op maat. De leerkrachten sluiten aan bij het niveau, de communicatiemogelijkheden en de talenten van je kind. Het onderwijs is specialistisch en regelmatig een-op-een. Ook werken onderwijs- en zorgmedewerkers hier nauw samen. Kinderen met cmb kunnen bij ons op verschillende plekken speciaal onderwijs volgen:

Woongroepen en dagbesteding

Sommige kinderen, jongeren en volwassenen met een communicatief meervoudige beperking hebben bij dagelijkse situaties specialistische zorg nodig. Daarom hebben we speciale woongroepen (24-uurszorg) en dagbestedingsgroepen. Samen onderzoeken we wat bij je kind past.

Kinderen, jongeren en volwassenen met CMB kunnen bij ons terecht voor zorg en wonen bij: 

Heb je vragen? Neem contact met ons op.