Aanmelden

We bieden onderzoek, zorg en onderwijs voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een communicatief meervoudige beperking hebben. Lees hoe je jezelf of je kind hiervoor kunt aanmelden.

Aanmelden

Neem contact met ons op om jezelf of je kind aan te melden voor onderzoek, zorg of onderwijs van Kentalis.

Verwijzen naar Kentalis

Wil je een cliënt of patiënt verwijzen naar Kentalis? Lees meer over de mogelijkheden en verwijscriteria.

Aanmelden