Onze scholen

We hebben speciale scholen (cluster 2) voor kinderen en jongeren die slechthorend of doof zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. We bieden speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs.

Schoolgids

Heb je vragen over ons onderwijs? Lees de algemene schoolgids van Kentalis. Elke school heeft ook een eigen schoolgids. In de schoolgids vind je het vakantierooster, contactgegevens en wat je moet doen als je kind ziek is. Je vindt de schoolgids op de pagina van de school. Hieronder vind je onze scholen.

Scholen van Kentalis