Onze scholen

We hebben speciale scholen (cluster 2) voor kinderen en jongeren die slechthorend of doof zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. We bieden speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs.