Wetenschappelijk onderzoek bij Kentalis

Kentalis wil het best mogelijke onderwijs en zorg bieden. Daarom hechten we veel waarde aan wetenschappelijk onderzoek. Met onderzoeken tonen we de meerwaarde van ons onderwijs en onze behandelingen aan en leggen we de basis voor vernieuwing.

Programmalijnen

Ons wetenschappelijk onderzoek bestaat uit drie programmalijnen. Voor elke doelgroep is er een programmalijn:

  • programmalijn TOS (taalontwikkelingsstoornissen)
  • programmalijn D/SH (doof en slechthorend)
  • programmalijn cmb/db (communicatief meervoudige beperking en doofblind)

In deze programmalijnen plannen we onderzoek en voeren we onderzoek uit. Onderzoekers doen dit samen met ervaringsdeskundigen, leerkrachten en behandelaars uit de praktijk.

Wij doen wetenschappelijk onderzoek naar doof(blind)heid, slechthorendheid, cmb en TOS

Samenwerking

In ons onderzoek werken we nauw samen met andere aanbieders van onderwijs en zorg aan onze doelgroepen. 

Voor meer informatie over de programmalijnen kun je contact opnemen via 073 558 86 68 of een mail sturen naar Melanie van den Dungen via m.vandendungen@kentalis.nl.