Wetenschappelijk onderzoek bij Kentalis

Kentalis wil het best mogelijke onderwijs en zorg bieden. Daarom hechten we veel waarde aan wetenschappelijk onderzoek. Met onderzoeken tonen we de meerwaarde van ons onderwijs en onze behandelingen aan en leggen we de basis voor vernieuwing.

Programmalijnen

Ons wetenschappelijk onderzoek bestaat uit drie programmalijnen. Voor elke doelgroep is er een programmalijn:

  • programmalijn TOS (taalontwikkelingsstoornissen)
  • programmalijn D/SH (doof en slechthorend)
  • programmalijn cmb/db (communicatief meervoudige beperking en doofblind)

In deze programmalijnen plannen we onderzoek en voeren we onderzoek uit. Onderzoekers doen dit samen met ervaringsdeskundigen, leerkrachten en behandelaars uit de praktijk.

Wij doen wetenschappelijk onderzoek naar doof(blind)heid, slechthorendheid, cmb en TOS

Deelkracht: samen werken aan expertise

Kentalis is samen met NSDSK en Auris erkend als expertiseorganisatie op het gebied van auditieve en communicatieve beperkingen. Onderzoekers, zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen werken samen aan het ontwikkelen en inzetten van kennis voor een toegankelijke samenleving binnen het samenwerkingsverband Deelkracht.

Voor meer informatie over de programmalijnen kun je contact opnemen via academie@kentalis.nl onder vermelding van Programmalijnen in de onderwerpregel. Geef eventueel ook de doelgroep aan waarnaar je interesse uitgaat.