Klacht of compliment

We horen het graag als je een klacht hebt. We willen dit graag snel én samen oplossen. Zo kunnen we onze zorg en ons onderwijs verbeteren. Er zijn verschillende manieren om je klacht aan ons kenbaar maken.

Klachtenfunctionaris bij jou in de buurt

Je kunt je klacht of probleem altijd bespreken met een van onze klachtenfunctionarissen. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onderneemt alleen actie als jij dat wilt.

  • Toine Schakenraad-Hilker is klachtenfunctionaris in Brabant, Limburg, Twente en Nijmegen, Arnhem, Doetinchem en omstreken. Neem per e-mail contact met haar op of bel 073 558 87 75 (bereikbaar op ma, wo, do en vr).
  • Pien den Hollander is klachtenfunctionaris in Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland, Midden-Nederland, Zeeland, IJsselland, Friesland, Groningen en Drenthe. Neem per e-mail contact met haar op of bel 079 329 47 84 (bereikbaar op ma, wo en afwisselend op di/do).

Interne vertrouwenspersoon

Bijna elke zorgafdeling of school van Kentalis heeft een interne vertrouwenspersoon. Leerlingen en cliënten kunnen hier terecht voor advies en begeleiding als zij klachten hebben, bijvoorbeeld over het gedrag van iemand of over de zorg of het onderwijs. De naam van de interne vertrouwenspersoon is bekend bij de locatie of school en staat in de schoolgids.

Externe vertrouwenspersoon

Als ouder of verzorger kun je met een klacht terecht bij onze klachtenfunctionaris. Gaat het om ongewenst gedrag, zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie of geweld, dan kun je ook terecht bij externe vertrouwenspersonen.

Klachtencommissie

Soms lukt het niet om samen met de betrokkenen tot een oplossing te komen. Je kunt dan een beroep doen op de onafhankelijke klachtencommissie. De klachtencommissie onderzoekt je klacht uiterst zorgvuldig, bijvoorbeeld door gesprekken te voeren. Vervolgens doet de klachtencommissie uitspraak over de gegrondheid van je klacht en geeft de commissie advies aan de bestuurder van Kentalis over eventuele maatregelen.

Adres klachtencommissie zorg 
Gersjes Advocaten 
t.a.v. secretariaat klachtencommissie 
Kentalis Postbus 6131 5600 HC 
Eindhoven 
T 040 212 92 45 
E info@gersjesadvocaten.nl 

Adres klachtencommissie onderwijs 
Landelijke Commissie Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191 3508 AD Utrecht 
T 030 280 95 91 
E info@onderwijsgeschillen.nl
W www.onderwijsgeschillen.nl

Geschillencommissie Gehandicaptenzorg

Als je niet tevreden bent met de afhandeling van je klacht door Kentalis of de klachtencommissie, dan is er sprake van een geschil. Dit geschil kun je voorleggen aan de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg, waarbij Kentalis is aangesloten.

Een compliment?

We horen het natuurlijk ook graag als je ons een compliment wilt geven.