Samen sterk in communicatie

Wat is TOS?

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben veel moeite met het leren van taal. Dit zorgt voor achterstanden en frustraties. Wij kunnen je kind op verschillende manieren helpen. Je kunt bij ons terecht voor onderzoek, diagnostiek, zorg en onderwijs.

Wanneer ben je slechthorend of doof?

Je bent slechthorend of doof als je gehoorverlies hebt. Gehoorverlies wordt meestal uitgedrukt in decibel (dB) en ingedeeld in verschillende categorieën. We helpen kinderen, jongeren en volwassenen die slechthorend of doof zijn.

Contact

Of bel 0800 53 68 25 47
Gehooronderzoek audiologisch centrum

Bij ons audiologisch centrum onderzoeken we of iemand slechthorend, doof of doofblind is of een taalontwikkelingsstoornis heeft. Na de onderzoeken weet je wat er aan de hand is, wat de gevolgen zijn en hoe we jou of je kind verder kunnen helpen.

zorg bij Kentalis

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor specialistische zorg. Samen gaan we op zoek naar oplossingen. Belangrijke thema's zijn: communiceren, zelfvertrouwen, acceptatie en zelfstandigheid. We zijn er ook voor ouders en zorg- en onderwijsprofessionals.

Onderwijs voor leerlingen met TOS

Om goed te kunnen leren, is het essentieel dat je je thuis voelt op school en de les goed kan volgen. We hebben speciale scholen én ondersteunen leerlingen die naar een reguliere basisschool of middelbare school gaan. Dit noemen we ambulante dienstverlening.

Nieuws

Speciaal onderwijs
13-03-2018

Ook dit jaar organiseren we informatieve bijeenkomsten voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo scholen. Tijdens deze middagen delen we informatie over onderwijs en zorg aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en kinderen met gehoorverlies.

Evenementen

22 mrt

Tijdens de interactieve workshop 'De niet-pratende peuter' leer je wat een taalontwikkelingsstoornis is, wat het betekent voor de ontwikkeling van kinderen en hoe je het herkent.

24 mrt

Vroegbehandeling helpt kinderen met een taalontwikkelingsachterstand (TOS) bij het beter leren communiceren. Wil je meer weten over vroegbehandeling en wat het betekent om een TOS te hebben?

26 mrt

Hoe verwerven kinderen taal in een situatie waarin meerdere talen een rol spelen? Tijdens dit kenniscafé beantwoorden we verschillende vragen op het gebied van meertaligheid.

28 mrt

Er zijn veel meer kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) dan met autisme of ADHD. Toch is TOS minder bekend.

04 apr

Tijdens de interactieve workshop (Niet) pratende peuters leer je wat een taalontwikkelingsstoornis is, wat het betekent voor de ontwikkeling van kinderen en hoe je het herkent.

05 apr

Maak kennis met het onderwerp 'totale communicatie voor adolescenten en (jong)volwassenen met een auditieve-/communicatieve en verstandelijke beperking.