Samen sterk in communicatie

Nieuws

Open dagen scholen van Kentalis
17-12-2019

Ben je voor je zoon of dochter op zoek naar een speciale school (cluster 2)? Of zit je kind in groep 7 of 8 van een speciale school (cluster 2) en ben je op zoek naar een VSO? Dan wordt het tijd om te kijken naar een nieuwe school.

Evenementen

21 jan

Voor jonge kinderen met communicatiemoeilijkheden door een verminderd gehoor of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is er de Taaltrein.

21 jan

Voor jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is er de Taaltrein.

22 jan

Tijdens de open middag is er gelegenheid om sfeer te proeven. Leerlingen verzorgen een rondleiding door het gebouw. Daarnaast kunnen toekomstige leerlingen een aantal korte lesopdrachten volgen.

27 jan

Op maandag 27 januari en dinsdag 28 januari 2020 zijn er doelgroepenavonden op het Thorbecke Scholengemeeschap, de reguliere middelbare school waarmee Kentalis VSO Thorbecke samenwerkt. 

29 jan

Op woensdag 29 januari 2020 organiseren we een voorlichtingsochtend voor u en uw zoon of dochter.
Van 8.45 uur tot 11.00 uur.

29 jan

Op woensdag 29 januari 2020 van 10:00 tot 14:00 opent de Guyotschool voor VSO haar deuren voor dove en slechthorende leerlingen!