Samen sterk in communicatie

Wat is TOS?

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben veel moeite met het leren van taal. Dit zorgt voor achterstanden en frustraties. Wij kunnen je kind op verschillende manieren helpen. Je kunt bij ons terecht voor onderzoek, diagnostiek, zorg en onderwijs.

Wanneer ben je slechthorend of doof?

Je bent slechthorend of doof als je gehoorverlies hebt. Gehoorverlies wordt meestal uitgedrukt in decibel (dB) en ingedeeld in verschillende categorieën. We helpen kinderen, jongeren en volwassenen die slechthorend of doof zijn.

Communicatief meervoudige beperking

Als je kind een communicatief meervoudige beperking (cmb) heeft, maak je je zorgen over de toekomst. Bij ons kun je terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, omdat ieder kind met cmb anders is. Samen onderzoeken we wat jouw kind nodig heeft om zich in verschillende levensfases zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Contact

Of bel 0800 53 68 25 47
Gehooronderzoek audiologisch centrum

Bij ons audiologisch centrum onderzoeken we of iemand slechthorend, doof of doofblind is of een taalontwikkelingsstoornis heeft. Na de onderzoeken weet je wat er aan de hand is, wat de gevolgen zijn en hoe we jou of je kind verder kunnen helpen.

Zorg bij Kentalis

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor specialistische zorg. Samen gaan we op zoek naar oplossingen. Belangrijke thema's zijn: communiceren, zelfvertrouwen, acceptatie en zelfstandigheid. We zijn er ook voor ouders en zorg- en onderwijsprofessionals.

Onderwijs voor leerlingen met TOS

Om goed te kunnen leren, is het essentieel dat je je thuis voelt op school en de les goed kan volgen. We hebben speciale scholen door heel Nederland. Ook ondersteunen we leerlingen die naar een reguliere basisschool of middelbare school gaan of een mbo-opleiding volgen. 

Nieuws

Ondertiteling lesmateriaal Zwijsen
24-05-2018

Veel lesmateriaal wordt ondersteund met filmpjes. Voor veel leerlingen is dat heel gewoon, maar als je doof of slechthorend bent is dat niet vanzelfsprekend.

Evenementen

28 mei

Tijdens de interactieve workshop (Niet) pratende peuters leer je wat een taalontwikkelingsstoornis is, wat het betekent voor de ontwikkeling van kinderen en hoe je het herkent.

12 jun

Er zijn veel meer kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) dan met autisme of ADHD. Toch is een TOS minder bekend, terwijl het grote gevolgen heeft voor het kind.

12 jun

Tijdens de informatieavond voor vrijgevestigde logopedisten informeren we je over de ontwikkelingen binnen Kentalis, maar we willen vooral ook graag ervaringen met elkaar uitwisselen.

13 jun

Heb je vragen over doofblindheid of wil je ervaren hoe het is om doofblind te zijn? Kom naar het inloopspreekuur op woensdag 13 juni.

13 jun

Wil je ervaren hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te hebben? of hoe het is om slechthorend te zijn? Kom naar de bijeenkomst beleven is begrijpen!

18 jun

Wat betekent het om een taalontwikkelingsachterstand (TOS) te hebben? Tijdens dit kenniscafé kun je dit zelf ervaren.