Samen sterk in communicatie

Wat is TOS?

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben veel moeite met het leren van taal. Dit zorgt voor achterstanden en frustraties. Wij kunnen je kind op verschillende manieren helpen. Je kunt bij ons terecht voor onderzoek, diagnostiek, zorg en onderwijs.

Wanneer ben je slechthorend of doof?

Je bent slechthorend of doof als je gehoorverlies hebt. Gehoorverlies wordt meestal uitgedrukt in decibel (dB) en ingedeeld in verschillende categorieën. We helpen kinderen, jongeren en volwassenen die slechthorend of doof zijn.

Contact

Of bel 0800 53 68 25 47
Onderzoek bij Kentalis

Bij ons audiologisch centrum onderzoeken we of iemand een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft of slechthorend, doof of doofblind is. Na de onderzoeken weet je wat er aan de hand is, wat de gevolgen zijn en hoe we jou of je kind verder kunnen helpen. We hebben audiologische centra door heel Nederland.

zorg bij Kentalis

Heb je vragen of wil je hulp? Wij zijn er voor jou en je kind en bieden zorg op maat. Van vroegbehandeling tot hulp aan huis. Samen gaan we op zoek naar oplossingen. Belangrijke thema's zijn: communiceren, zelfvertrouwen, zelfstandigheid en acceptatie. 

Onderwijs bij Kentalis

We willen dat kinderen zich goed voelen in de klas en de lessen goed kunnen volgen. Daarom hebben we speciale scholen voor kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), gehoorverlies en doofblindheid. Ook ondersteunen we leerlingen die naar een reguliere school gaan.

Nieuws

Nieuwe behandelprogramma's psychische problemen
20-02-2018

Slechthorende en dove jongeren die psychische problemen hebben, willen we zo snel mogelijk helpen. Behandelcoördinator Margriet de Boer legt uit hoe. "De behandelprogramma’s die we hebben ontwikkeld, zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en speciaal aangepast voor dove en slechthorende jongeren."

Evenementen

26 feb

Kom op maandag 26  februari 2018 sfeer proeven tijdens de open dag in Oss en doe een dagje met ons mee in het praktijkonderwijs.

01 mrt

Deze ochtend delen wij onze expertise op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en meertaligheid graag met jou!

07 mrt

Heb je vragen over doofblindheid of wil je ervaren hoe het is om doofblind te zijn? Kom naar het inloopspreekuur op woensdag 7 maart.

08 mrt

Maak kennis met het onderwerp 'totale communicatie voor (jong)volwassenen met een auditieve en/of communicatieve en verstandelijke beperking.

13 mrt

Deze bijeenkomst is speciaal voor ouders waarvan de kinderen gebruikmaken van onderwijs en/of ambulante begeleiding in het onderwijs én zorg. Wij zijn benieuwd naar jouw ervaringen!

15 mrt

Hoe verwerven kinderen taal in een situatie waarin meerdere talen een rol spelen? Tijdens dit kenniscafé beantwoorden we verschillende vragen op het gebied van meertaligheid.