Samen sterk in communicatie

Wat is TOS?

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben veel moeite met het leren van taal. Dit zorgt voor achterstanden en frustraties. Wij kunnen je kind op verschillende manieren helpen. Je kunt bij ons terecht voor onderzoek, diagnostiek, zorg en onderwijs.

Wanneer ben je slechthorend of doof?

Je bent slechthorend of doof als je gehoorverlies hebt. Gehoorverlies wordt meestal uitgedrukt in decibel (dB) en ingedeeld in verschillende categorieën. We helpen kinderen, jongeren en volwassenen die slechthorend of doof zijn.

Communicatief meervoudige beperking

Als je kind een communicatief meervoudige beperking (cmb) heeft, maak je je zorgen over de toekomst. Bij ons kun je terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, omdat ieder kind met cmb anders is. Samen onderzoeken we wat jouw kind nodig heeft om zich in verschillende levensfases zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Contact

Of bel 0800 53 68 25 47
Gehooronderzoek audiologisch centrum

Bij ons audiologisch centrum onderzoeken we of iemand slechthorend, doof of doofblind is of een taalontwikkelingsstoornis heeft. Na de onderzoeken weet je wat er aan de hand is, wat de gevolgen zijn en hoe we jou of je kind verder kunnen helpen.

Zorg bij Kentalis

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor specialistische zorg. Samen gaan we op zoek naar oplossingen. Belangrijke thema's zijn: communiceren, zelfvertrouwen, acceptatie en zelfstandigheid. We zijn er ook voor ouders en zorg- en onderwijsprofessionals.

Onderwijs voor leerlingen met TOS

Om goed te kunnen leren, is het essentieel dat je je thuis voelt op school en de les goed kan volgen. We hebben speciale scholen door heel Nederland. Ook ondersteunen we leerlingen die naar een reguliere basisschool of middelbare school gaan of een mbo-opleiding volgen. 

Nieuws

Vierhandengebaren gebarentaal
11-07-2018

De methode Kwaliteit in Communicatie (KiC) is beschikbaar bij Bartiméus, Koninklijke Visio, Rijksuniversiteit Groningen en Kentalis. Het is een interventie voor communicatiepartners van mensen met doofblinheid, een visuele en verstandelijke beperking, of een auditieve en verstandelijke beperking.

Evenementen

06 sep

Er zijn veel meer kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) dan met autisme of ADHD. Toch is een TOS minder bekend, terwijl het grote gevolgen heeft voor het kind. 

10 sep

Ontdek waarom het belangrijk is om gebaren te gebruiken als een kind een taalachterstand, een taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies heeft. Je leert ook zo'n vijftig gebaren. 

12 sep

Heb je vragen over doofblindheid of wil je ervaren hoe het is om doofblind te zijn? Kom naar het inloopspreekuur op woensdag 12 september.

21 sep

Vertellen wat je vandaag hebt beleefd, de weg vragen, een opdracht begrijpen. Het lijkt eenvoudig, maar als je een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebt, valt dit niet altijd mee.

29 sep

Zaterdagmiddag 29 september 2018 op feestlocatie De Neushoorn in Leeuwarden is het voor de 60e keer Wereld Dovendag!

02 okt

In de week van de opvoeding, van 1 tot en met 7 oktober, organiseren wij in Velp een minisymposium over taalontwikkelingsstoornissen (TOS) bij kinderen.