Samen sterk in communicatie

Wat is TOS?

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben veel moeite met het leren van taal. Dit zorgt voor achterstanden en frustraties. Wij kunnen je kind op verschillende manieren helpen. Je kunt bij ons terecht voor onderzoek, diagnostiek, zorg en onderwijs.

Wanneer ben je slechthorend of doof?

Je bent slechthorend of doof als je gehoorverlies hebt. Gehoorverlies wordt meestal uitgedrukt in decibel (dB) en ingedeeld in verschillende categorieën. We helpen kinderen, jongeren en volwassenen die slechthorend of doof zijn.

Communicatief meervoudige beperking

Als je kind een communicatief meervoudige beperking (cmb) heeft, maak je je zorgen over de toekomst. Bij ons kun je terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, omdat ieder kind met cmb anders is. Samen onderzoeken we wat jouw kind nodig heeft om zich in verschillende levensfases zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Contact

Of bel 0800 53 68 25 47
Gehooronderzoek audiologisch centrum

Bij ons audiologisch centrum onderzoeken we of iemand slechthorend, doof of doofblind is of een taalontwikkelingsstoornis heeft. Na de onderzoeken weet je wat er aan de hand is, wat de gevolgen zijn en hoe we jou of je kind verder kunnen helpen.

Zorg bij Kentalis

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor specialistische zorg. Samen gaan we op zoek naar oplossingen. Belangrijke thema's zijn: communiceren, zelfvertrouwen, acceptatie en zelfstandigheid. We zijn er ook voor ouders en zorg- en onderwijsprofessionals.

Onderwijs voor leerlingen met TOS

Om goed te kunnen leren, is het essentieel dat je je thuis voelt op school en de les goed kan volgen. We hebben speciale scholen door heel Nederland. Ook ondersteunen we leerlingen die naar een reguliere basisschool of middelbare school gaan of een mbo-opleiding volgen. 

Nieuws

Onderwijsondersteuning
04-06-2018

Krijgt jouw kind onderwijsondersteuning op een reguliere school? Dan is de nieuwsbrief Kentalis ambulante dienstverlening speciaal voor ouders misschien iets voor jou! In de nieuwsbrief lees je ervaringsverhalen van ambulant begeleiders en leerlingen, vind je tips en krijg je informatie over actuele projecten, cursussen, symposia, workshops en onderzoeken.

Evenementen

20 jun

Wil jij meer weten over onze verschillende behandelmogelijkheden? Kom dan een kijkje nemen tijdens de open dag ‘Kom, kijk en doe mee met Kentalis’.

25 jun

Tijdens het kenniscafé Nederlands met Gebaren besteden we aandacht aan het leren van gebaren en het belang van het gebruiken van gebaren bij een taalontwikkelingsstoornis en slechthorendheid.

26 jun

De meeste kinderen gaan praten, maar dit gaat niet bij alle kinderen vanzelf. Sommige kinderen beginnen later met praten, andere kinderen spreken in in korte zinnen of zijn onverstaanbaar.

28 jun

Op 28 juni staat de hele dag in het teken van jongeren met TOS op de arbeidsmarkt.

12 sep

Heb je vragen over doofblindheid of wil je ervaren hoe het is om doofblind te zijn? Kom naar het inloopspreekuur op woensdag 12 september.

21 sep

Vertellen wat je vandaag hebt beleefd, de weg vragen, een opdracht begrijpen. Het lijkt eenvoudig, maar als je een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebt, valt dit niet altijd mee.