Doofblind

Wat is doofblindheid?

Mensen met doofblindheid horen en zien niet goed. Dit heeft grote invloed op hun leven. Er zijn verschillende vormen van doofblindheid. Hoe ernstig de gevolgen zijn, hangt onder andere af van de oorzaak en vorm van doofblindheid. De meeste mensen met doofblindheid kunnen nog wel wat zien of horen. Een klein aantal mensen is helemaal doof en blind.

Hoe herken ik doofblindheid?

Het kan lastig zijn om doofblindheid te herkennen, omdat het voor iedereen anders is en er verschillende vormen van doofblindheid zijn. Lees meer over de signalen van doofblindheid.

Onderzoek naar doofblindheid

Maak je je zorgen over het gehoor en zicht van jou of je kind? Laat het onderzoeken bij ons audiologisch centrum. Zodra we weten wat er precies aan de hand is, kunnen we je verder helpen.

Zorg voor doofblind

Het is een grote schok als je hoort dat je doofblind wordt of dat je kind doofblind is. Je kunt bij ons terecht voor diagnostiek, specialistische zorg en antwoord op je vragen. Belangrijke thema's zijn: communiceren, zelfstandigheid en leren omgaan met doofblindheid.

School en doofblind

Gaat je kind naar een reguliere basisschool of middelbare school of volgt hij of zij een mbo-opleiding? Dan kunnen wij je kind en de leerkracht begeleiden. Sommige kinderen die niet goed horen en zien, zijn beter op hun plek op een school voor speciaal onderwijs.

Werk en dagbesteding doofblind

Veel mensen die niet goed horen en zien, hebben een baan die voldoening geeft. Met de juiste ondersteuning is er vaak veel mogelijk. Kentalis Werkpad begeleidt doofblinde mensen naar werk en op het werk.

Doofblind en wonen

Soms gaat thuis wonen niet meer. Bij onze woongroepen wonen kinderen, jongeren en volwassenen die 24-uurszorg nodig hebben, omdat zij meerdere beperkingen hebben. Ze zijn bijvoorbeeld doof of doofblind en hebben een verstandelijke beperking.

Communicatief meervoudige beperking

Als je kind een communicatief meervoudige beperking (cmb) heeft, maak je je zorgen over de toekomst. Bij ons kun je terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, omdat ieder kind met cmb anders is. Samen onderzoeken we wat jouw kind nodig heeft om zich in verschillende levensfases zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Doofblind tips voor ouders

Als je kind doofblind is, sta je voor grote uitdagingen en heb je veel te verwerken. Bij ons kun je terecht voor informatie en hulp. We denken mee en geven advies, bijvoorbeeld over leren omgaan met doofblindheid, de communicatie met je kind en hulpmiddelen en aanpassingen.