Doofblind

Doofblinde mensen horen en zien niet goed. Dit heeft grote invloed op hun leven. Er zijn verschillende vormen van doofblindheid. Hoe ernstig de gevolgen zijn, hangt onder andere af van de oorzaak en vorm van doofblindheid.

Als je leerling of cliënt doofblind is

Hoe communiceer je met iemand die doofblind is? Hoe herken je doofblindheid? We delen graag onze kennis van doofblindheid, bijvoorbeeld door cursussen, voorlichting en advies te geven.

Maak je je zorgen over het gehoor en zicht van jou of je kind? Laat het onderzoeken bij ons audiologisch centrum. Zodra we weten wat er precies aan de hand is, kunnen we je verder helpen.

Zorg voor doofblind kind

Het is een grote schok als je hoort dat je doofblind wordt of dat je kind doofblind is. Je kunt bij ons terecht voor specialistische zorg en antwoord op je vragen. Belangrijke thema's zijn: communiceren, zelfstandigheid en leren omgaan met doofblindheid.

Kinderen die niet goed horen en zien, krijgen passend onderwijs. Ze gaan naar een speciale school of met extra ondersteuning naar een reguliere school. Kinderen met aangeboren doofblindheid gaan meestal naar een speciale school.

Veel mensen die niet goed horen en zien, hebben een baan die voldoening geeft. Met de juiste ondersteuning is er vaak veel mogelijk. Kentalis Werkpad begeleidt doofblinde mensen naar werk en op het werk.

Soms gaat thuis wonen niet meer. Bij onze woongroepen wonen kinderen, jongeren en volwassenen die 24-uurszorg nodig hebben, omdat zij meerdere beperkingen hebben. Ze zijn bijvoorbeeld doof of doofblind en hebben een verstandelijke beperking.

Als je kind doofblind is, sta je voor grote uitdagingen en heb je veel te verwerken. Bij ons kun je terecht voor informatie en hulp. We denken mee en geven advies, bijvoorbeeld over leren omgaan met doofblindheid, de communicatie met je kind en hulpmiddelen en aanpassingen.