Nieuws

Onderwijsondersteuning

Krijgt jouw kind onderwijsondersteuning op een reguliere school? Dan is de nieuwsbrief Kentalis ambulante dienstverlening speciaal voor ouders misschien iets voor jou! In de nieuwsbrief lees je ervaringsverhalen van ambulant begeleiders en leerlingen, vind je tips en krijg je informatie over actuele projecten, cursussen, symposia, workshops en onderzoeken.

Kalma en haar familie mogen in Nederland blijven

Geweldig nieuws! Onze 6-jarige leerlinge Kalma en haar ouders en broertjes hebben een verblijfsvergunning gekregen. Ze mogen in Nederland blijven worden niet teruggestuurd naar Afghanistan. 

Ondertiteling lesmateriaal Zwijsen

Veel lesmateriaal wordt ondersteund met filmpjes. Voor veel leerlingen is dat heel gewoon, maar als je doof of slechthorend bent is dat niet vanzelfsprekend.

Als je kind het CHARGE-syndroom heeft

Dankzij een onlangs toegekende Europese subsidie kan Kentalis, samen met partnerorganisatie Stiftung St. Franziskus, verder onderzoek doen naar onderwijs- en behandelprogramma's voor mensen met het CHARGE-syndroom.

Cateringmedewerkers De Brasserie in Sint-Michielsgestel

Het vinden van een baan is niet altijd eenvoudig voor mensen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. Werkpad, WSD en Kentalis hebben samen het initiatief genomen om in De Brasserie in Sint-Michielsgestel professionele catering neer te zetten.

Voorlichting slechthorende of dove leerling

Vanaf 1 juli gaat Corrie Tijsseling als senior onderzoeker in dienst bij Kentalis. Dit gaat zij combineren met haar huidige deeltijdfunctie als onderzoekscoördinator bij GGMD.

Kind met gehoorverlies

Sinds kort kent Groningen een nieuw gezinshuis: 'Toe Maar.' Dit gezinshuis is bedoeld voor kinderen die slechthorend of doof zijn en voor kinderen die om een andere reden baat hebben bij het gebruik van de Nederlandse Gebarentaal.

Horen

De drie brancheorganisaties in de auditief/communicatieve sector; Siméa (onderwijs), SIAC (zorg) en FENAC (audiologische centra), brengen hun activiteiten onder in een federatief verband. Op woensdag 18 april hebben zij dit gezamenlijk besloten. De federatie draagt de naam ‘Partners in Verstaan’.

Speciaal onderwijs

Zoals ieder jaar organiseren we in verschillende plaatsen in het land weer informatieve bijeenkomsten voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo scholen. Tijdens deze bijeenkomsten delen we informatie over onderwijs en zorg aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en kinderen die doof of slechthorend zijn. 

TestWijzer

Een overzicht van diagnostisch instrumentarium voor spraak-taalonderzoek bij kinderen in de leeftijd van een half jaar tot 15 jaar en 11 maanden.

Kinderen lezen boek

Leerlingen van Kentalis Doetinchem kunnen op school boeken lenen. Dat lijkt niet zo bijzonder, maar in het kader van het project Bibliotheek Op School kunnen de kinderen niet alleen op school boeken lenen, maar met hetzelfde bibliotheekpasje ook in de bibliotheek bij hen in de buurt. En de leerlingen verzorgen zelf als bibliothecaris de uitleen van de kinderboeken op school.

Leerling Huizingschool

Voor slechthorende of dove kinderen of kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kan er een drempel zijn als ze naar een sportvereniging willen bij hen in de buurt. Sportdocenten René Keupink en Bennie Nordkamp van Prof. Huizingschool hebben een bijzondere aanpak. Zij helpen hun leerlingen om over deze drempel heen te stappen.

Voorzitter raad van bestuur Henk Bakker

Henk Bakker (64) legt eind dit jaar zijn functie als voorzitter van de raad van bestuur neer. Hij maakt gebruik van het recht op vervroegd pensioen.