Nieuws

Senior onderzoeker Lidy Smit

'Blijf goed kijken naar wat jongeren beweegt'

Lidy Smit is senior onderzoeker bij de Kentalis Academie, programmalijn TOS (taalontwikkelingsstoornis). Onder andere dankzij haar onderzoek weten we steeds meer over TOS. Op 16 mei verdedigt Lidy haar proefschrift ‘Cognitive and social-emotional functioning in adolescents with communication problems’. ‘’Ik ben goed voorbereid en de proefpromotie ging goed, dus ik ben er klaar voor’’. Met Lidy

Foto opening traineeship

Kentalis start traineeship voor gedragskundigen

Vandaag gaf de raad van bestuur van Kentalis het startsein voor een traineeship voor gedragskundigen. Dat gebeurde, tijdens een feestelijke handeling, door de eerste vacatures online te plaatsen. Een bijzonder moment waar we trots op zijn. Het traineeship bij Kentalis biedt (startende) gedragskundigen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot veelzijdige professionals voor de doelgroepen van

Werkbezoek inclusiever onderwijs

Inclusiever onderwijs: “Dit is meer het échte leven”

Inclusiever onderwijs, wat is dat in de praktijk? Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseerde namens de PO- en VO-raad voor belangstellenden een werkbezoek inclusiever onderwijs bij het Kentalis College Arnhem. Dit is een school-in-schoolsetting voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Leerpark Arnhem. Overeenkomsten, verschillen en samen groeien: als school, leerkrachten en

Speciaal onderwijs Kentalis

Aanmelden voor onderwijs van Kentalis voortaan via de website

Het aanmelden van leerlingen voor onderwijs of ondersteuning van Kentalis gebeurt vanaf donderdag 28 maart via de website. Het versturen van gegevens om een kind, leerling of student aan te melden of voor de aanvraag van een (her)arrangement kan dan digitaal en veilig. 

Foto rechter

Hof besluit: zorgkantoren moeten tarieven 2024 opnieuw berekenen

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft samen met Kentalis en 53 andere aangesloten zorgorganisaties een hoger beroep aangespannen over de manier waarop zorgkantoren het inkooptarief voor Wonen & Dagbesteding hebben berekend. Vandaag heeft het hof het vonnis uitgesproken: de zorgkantoren moeten het tarief voor 2024 opnieuw gaan berekenen.

Hoogste punt Samen Kansrijk

Hoogste punt nieuwbouw Samen Kansrijk gevierd

Op 25 januari vierde een afvaardiging van leerlingen van It Heechhôf, Sjalom, Kleurryk, De Saffier en Kentalis de Skelp op de bouwplaats aan de Noorderhogeweg dat de nieuwbouw van hun school het hoogste punt heeft bereikt. Om dat feestelijke moment te markeren, rolden ze een grote vlag uit. De leerlingen lieten zich, samen met de onderwijswethouder van de gemeente Smallingerland en een aantal

Tijdschrift Het Werkt

Digitale magazine 'Het Werkt' verschenen

Het digitale magazine ‘Het Werkt’ is verschenen. Het magazine heet ‘Het Werkt’ omdat het werken aan de strategische doelen van Kentalis mooie resultaten oplevert voor onze leerlingen en cliënten. In het magazine delen we mooie en inspirerende manieren waarop Kentalis samenwerkt; zowel intern als extern.

Verhuizing Kentalis Arnhem

Kentalis nieuwe bewoner IJsselburcht Arnhem

Er is hard doorgewerkt in de kerstvakantie om klaar te zijn voor de opening van de nieuwe zorglocatie van Kentalis in Arnhem. En het is gelukt! Vandaag, op dinsdag 9 januari, ontvangen de medewerkers de eerste kinderen en hun ouders op de nieuwe behandellocatie. Het oude gedateerde gebouw in Velp is verruild voor de lichte ruimtes in de IJsselburcht.

Onthulling van de nieuwe naam DoetinTaal

Kentalis so-school luidt 2024 in met nieuwe naam: Kentalis DoetinTaal

De één na jongste en één na oudste leerling trekken aan een doek dat voor een bord hangt. Luid gejuich klinkt over het speelplein. De nieuwe naam van de school voor speciaal onderwijs in Doetinchem is onthuld: Kentalis DoetinTaal. Een naam die bij zowel leerlingen van de leerlingenraad als medewerkers in de smaak valt.

Foto open dagen

Open dagen van onze scholen

De eerste open dagen van een aantal scholen zijn bekend. Onze scholen voor voortgezet speciaal onderwijs verwelkomen toekomstige leerlingen en hun ouders graag tijdens hun open dagen. Ben jij benieuwd naar een van onze scholen? Kom langs om de sfeer te proeven.

Ontvangst certificaat

Sector Audiologische Centra behaalt certificaat NEN7510 voor veilig omgaan met informatie

Bij Kentalis vinden we het belangrijk dat we de veiligheid van onze cliënten en medewerkers kunnen garanderen. Daarnaast willen we goed omgaan met vertrouwelijke gegevens. Op 18 december heeft Kentalis het NEN7510-certificaat ontvangen voor de sector Audiologische Centra (AC).

Kentalis Werkpad

Werkpad heet per 1 januari 2024 Kentalis Werkpad

Met ingang van 1 januari 2024 gaat Werkpad verder onder de naam Kentalis Werkpad. Wat de jobcoaches van Kentalis Werkpad voor je kunnen betekenen, lees je per 1 januari a.s. op onze website.

Ondertekening de Triangel

De Triangel in Emmeloord is er nu ook voor leerlingen met TOS

Tijdens een feestelijk moment op woensdagmiddag 27 september zetten Stichting Aves en Kentalis hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst. Kinderen in de basisschoolleeftijd uit Emmeloord en omgeving kunnen nu voor taal- en/of spraakondersteuning officieel terecht bij CBS de Triangel in in de vorm van een mediumsetting.