Nieuws

Deelkracht

Leven met CMB – Meer bewustzijn en bekendheid

U heeft een kind of naaste voor wie communiceren niet vanzelfsprekend is. U kunt hierdoor als geen ander benoemen wat de impact van het leven met een Communicatief Meervoudige Beperking (CMB) heeft op uw kind/naaste, uzelf en uw omgeving. Op welk moment heeft u baat gehad bij voorlichtings- en/of kennisproducten over de doelgroep of heeft u juist informatie gemist?

Wereld TOS dag 2019

Oktober wereld TOS maand

Op 16 oktober 2020 is het Wereld TOS Dag. Dit jaar vragen we niet één dag, maar een hele maand aandacht voor TOS. Dit doen we samen met andere organisaties zoals Auris, NSDSK, Pento, Viertaal en NVLF. Het thema van dit jaar is 'Herken TOS op jonge leeftijd'. 

Dove leerling

Nederlandse Gebarentaal officieel erkend

Voor veel doven en slechthorenden is 13 oktober 2020 een historische dag. Alle fracties in de Eerste Kamer hebben vandaag ingestemd op het initiatiefwetsvoorstel voor erkenning van de Nederlandse Gebarentaal (NGT).

Intensieve groepsbehandeling TOS

Gelijke kansen voor ieder kind: Kentalis tekent maatschappelijk akkoord

Vandaag ondertekende Kentalis samen met de gemeente Groningen, kinderopvang instellingen en onderwijsinstellingen een maatschappelijk akkoord. De partijen willen dat elk kind de best mogelijke schoolloopbaan krijgt en slaan de handen ineen om dit te bereiken. Verschillende mooie initiatieven die hier aan bijdragen staan beschreven in het akkoord en worden de komende tijd uitgevoerd.

Coronavirus en Kentalis

Onderwijs, behandeling en wonen & dagbesteding opgestart

Het coronavirus heeft gevolgen voor het onderwijs en de zorg die wij bieden. We pakken we de zorg en onderwijs verantwoord en veilig op. Wij passen onze maatregelen aan op de richtlijnen van de RIVM en GGD. Alle ouders en verzorgers informeren wij hierover. Voor meer informatie kun je terecht bij de specifieke locaties.

Coronavirus en Kentalis

Audiologische centra pakken reguliere zorgvragen weer op

Door maatregelen vanuit de overheid tegen verspreiding van het coronavirus pakken onze audiologische centra de zorg verantwoord en veilig op voor iedereen.

Enquete Deelkracht

Vergroten van wederzijds begrip

Vragenlijst voor professionals in de gehandicaptensector

Hoe weet je of een cliënt jou wel of niet begrepen of verstaan heeft? Hoe herken je de signalen van een gehoorverlies, een visuele beperking of een taalontwikkelingsstoornis?

verhuizing SMG Utrecht

Kentalis betrekt nieuwe locatie aan de Van Vollenhovenlaan in Utrecht

Op 26 oktober betrekken medewerkers van verschillende plaatsen de nieuwe Kentalis locatie aan de Van Vollenhovenlaan 659-661 in Utrecht. Vanuit Sint-Michielsgestel verhuizen de raad van bestuur en een aantal medewerkers van de ondersteunende diensten. Daarnaast gaan medewerkers vanuit de Vlampijpstraat Utrecht (audiologisch centrum en ambulante zorg) over naar deze nieuwe werkplek.

Onderwijs voor kinderen met TOS

Gedragskundige beschrijft in proefschrift voordelen dynamisch testen

Kirsten Touw, gedragskundige en trajectbegeleider bij Kentalis, verdedigde onlangs aan de Universiteit Leiden haar proefschrift Computerised Dynamic Testing: An assessment approach that tailors to children’s instructional needs. Binnen haar promotieonderzoek deed zij uitgebreid onderzoek naar de effecten van dynamisch testen op een tablet en de meerwaarde in de praktijk voor leerkrachten.

Doofblind en wonen

Webinars Tactile Working Memory Scale (TWMS)

Op 30 september vindt een internationaal webinar (Engelstalig) plaats over het gebruik van de Tactile Working Memory Scale (TWMS). De TWMS is een observatieschaal om het werkgeheugen in kaart te brengen bij personen met aangeboren doofblindheid.  

Vroegbehandeling CMB & TOS (Communicatie Plus)

Hulpmiddel om in de thuistaal spraakontwikkeling te behandelen: denk mee!

Vragenlijst voor logopedisten

Steeds meer kinderen groeien meertalig op. Zowel ouders als professionals vragen om hulpmiddelen om ook de thuistaal mee te nemen in de behandeling.

Coronavirus en Kentalis

Kentalis de TaalSter, locatie Groesbeek maandag weer open

Kentalis de TaalSter, locatie Groesbeek gaat maandag weer open, na een melding van twee positief getestte medewerkers. Ook de zorgbehandelingsgroepen van de Open Cirkel gaan maandag weer van start. Ouders en medewerkers zijn inmiddels geïnformeerd. Kentalis volgt hierin het protocol en advies van de GGD. 

Speakaboo

Fries en Swahili toegevoegd aan Speakaboo

Met het Fries en Swahili is de Speakaboo app weer twee talen rijker. Speakaboo is een gratis hulpmiddel voor het screenen van de spraakontwikkeling bij meertalige kinderen in hun thuistaal. Met behulp van de app kan een logopedist sneller kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) signaleren.