Nieuws

Digitale vaardigheid

'Het is belangrijk dat onze leerlingen digitaal vaardig zijn'

In het onderwijs van Kentalis speelt digitalisering een belangrijke rol. Alle vso-scholen van Kentalis gaan daarom werken met Its Learning. Docent Wessel Hooijmans van Kentalis College Utrecht legt uit wat dit hem en zijn leerlingen brengt.

Vermoeden van TOS

Kinderen met TOS starten op de Taaltrein in Dokkum

Vandaag is alles even anders. Wat onwennig worden de peuters door hun ouders naar de Taaltrein van Kentalis gebracht. Nadat ze hun jasje hebben opgehangen, brengen ouders en medewerkers de kinderen naar de kindvriendelijke ruimtes. Daar vindt elk kind op zijn stoeltje een verrassing: Coco, de mascotte van Kentalis. Het ijs is al snel gebroken…

Samenwerking Oranje Nassauschool

Intentie tot samenwerking met Oranje Nassauschool

Op 14 maart tekenden de Oranje Nassauschool in Culemborg en Kentalis een intentieverklaring om samen onderwijs te bieden aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies in het basisonderwijs. Met het tekenen van de verklaring spreken de organisaties af dat zij hun expertise gaan bundelen om kinderen nog meer passend onderwijs in de eigen regio te bieden.

Constance Visser

Constance Vissers bijzonder hoogleraar Taalontwikkelingsstoornissen aan de Radboud Universiteit

Constance Vissers is met ingang van 1 maart 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar Taalontwikkelingsstoornissen aan de Radboud Universiteit. De leeropdracht wordt mogelijk gemaakt door Kentalis.

Inschrijving TDL 2019 gestart

Inschrijving TDL 2019 gestart

De inschrijving voor Teaching Deaf Learners 2019 is gestart: hét internationale congres op het gebied van onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen. Ontmoet vakcollega’s en laat je drie dagen lang inspireren door nationale en internationale experts.

Behandeling en cognitieve gedragstherapie bij tinnitus

Behandeling op basis van cognitieve gedragstherapie bij tinnitus

De laatste weken is er in de media veel aandacht voor het thema tinnitus en psychologische zorg middels cognitieve gedragstherapie bij tinnitus. Mensen die veel last hebben van tinnitus, kunnen bij drie audiologische centra van Kentalis terecht voor deze vorm van zorg. Cognitieve gedragstherapie is wetenschappelijk bewezen effectief bij tinnitus.

Kentalis De TaalSter

Feestelijke mijlpijl samenvoeging Kentalis Terwindt en Kentalis Martinus van Beek

Een aantal jaar geleden is gestart met de voorbereidingen voor het samenvoegen van de scholen Kentalis Terwindt in Groesbeek en Martinus van Beek in Nijmegen. Met deze samenvoeging kan de aanwezige expertise nog beter worden ingezet voor de onderwijsbehoefte van leerlingen.

Hoe herken ik TOS?

Heb jij of ken je iemand met TOS? Deel jouw ervaring!

Heb je een taalontwikkelingsstoornis (TOS)? Of heb je een kind met TOS? En ben je geïnteresseerd in onderzoek naar TOS? Denk dan met ons mee! Kentalis wil graag beter gebruikmaken van ervaringskennis. Jouw ervaringskennis!

Kentalis Weerwoord

Website Kentalis Weerwoord online!

Veel scholen maken gebruik van Nieuwsbegrip voor het vak Begrijpend Lezen: dit zijn leeslessen en contextopgaven die passen bij de actualiteit. Bij iedere tekst kiest Nieuwsbegrip onbekende woorden die geleerd gaan worden. Voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is het vaak lastiger de tekst te begrijpen als ze teveel woorden niet  begrijpen.

Boek: deaf education beyond the Western world

Net verschenen: Deaf education beyond the Western world

Harry Knoors en Maria Brons (Kentalis) en Marc Marschark (National Technical Institute for the Deaf) zijn de samenstellers van het boek ‘Deaf education beyond the Western world’. Dit boek is net verschenen bij uitgever Oxford University Press in New York.

Als taal geen feestje is

Aandacht voor onzichtbare TOS

De komende maanden slaan Kentalis, Pento en de Hanzehogeschool Groningen de handen ineen om extra aandacht te vragen voor de – te vaak nog- onzichtbare taalontwikkelingsstoornis (TOS). Zo’n 70 studenten Logopedie bezoeken in februari en maart alle basisscholen in Groningen plus een deel van de kinderopvangsector met een TOS-tas onder het mom ‘Als taal geen feestje is.’

Ontspanningsoefeningen Kentalis en GGMD

Ontspanningsoefeningen in gebarentaal

GGMD en Kentalis hebben bestaande ontspanningsoefeningen op film gezet voor dove en slechthorende kinderen en jongeren met psychische klachten. Zij kunnen tijdens hun behandeling deze oefeningen doen. De oefeningen worden in de filmpjes voorgedaan en verteld in Nederlandse Gebarentaal (NGT).

Minister Hugo de Jonge en Niek

Minister Hugo de Jonge bezoekt woongroep voor mensen met een communicatief meervoudige beperking

Minister Hugo de Jonge bracht vandaag een werkbezoek aan medewerkers en bewoners van een woongroep van Kentalis in Sint-Michielsgestel. Hij ontmoette bewoner Niek, die een communicatief meervoudige beperking heeft. Ook ging hij uitgebreid in gesprek met medewerkers over het belang van wetenschappelijk onderzoek en innovatie, samenwerken, het delen van kennis en zorg op maat voor deze cliënten.