Nieuws

Tine Marcusschool Emmen

Zaterdag 30 december ontvingen we het intens verdrietige nieuws dat de 6-jarige Antonin, een leerling van de Kentalis Tine Marcusschool in Emmen, is omgekomen bij een woningbrand. Ook zijn zusje kwam daarbij om het leven.

Kentalis Compas College zamelt geld in

De gastlessen van Serious Request hebben de leerlingen van Kentalis Compas College geïnspireerd. Zij leerden over de stille ramp, hulpverlening en de mogelijkheden om met je klas iets te doen. Tijd voor actie!

Hoe gaat het nu met oud-leerlingen?

Kentalis Werkpad wil de werkloosheid onder slechthorende en dove mensen verlagen en onderzoekt daarom hoe het gaat met oud-leerlingen. Heb je op een speciale middelbare school van Kentalis gezeten? Doe mee aan het onderzoek en vul onze enquête in.

Dove jongeren

Kentalismedewerker Ibrahim Köysüren heeft de Johan Wesemannprijs gekregen van Kentalisbestuurder Henk Bakker. "Ibrahim is een rolmodel voor dove kinderen."

De gesluierde moeder in de Amsterdamse supermarkt spreekt in het Arabisch met haar dochtertje. Een meneer passeert haar en ik hoor hem geïrriteerd zeggen: ‘Waarom spreek je geen Nederlands met dat kind?

Op 2 oktober tekenden onze school Kentalis Talent en Jenaplanschool Antonius abt in Engelen een intentieverklaring om samen onderwijs te bieden aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in het basisonderwijs.

Met de app Speakaboo is het mogelijk om de spraakontwikkeling van meertalige kinderen te testen in hun moedertaal. Speakaboo bevat nu in acht talen: Nederlands, Turks, Somalisch, Marokkaans- en Egyptisch-Arabisch, Tarifit-Berber, Pools en Papiamento.