Kenniscafé 'D/SH beleving'

Wil je een beeld krijgen van de oorzaken van en gevolgen van gehoorverlies? Hoe is het om spraak onvolledig waar te nemen? Wat betekent het voor een kind om niet alles goed te kunnen horen? Je krijgt inzicht in de werking van het oor, in verschillende vormen van gehoorverlies. Aan de hand van oefeningen ervaar je bovendien hoe het is om minder/anders te horen. Ook krijg je tips over de omgang en communicatie met slechthorende en dove kinderen.

Doof en slechthorendheid

Mensen die doof/slechthorend zijn nemen meer en meer deel aan de horende maatschappij. D/SH kinderen draaien mee binnen reguliere settingen, zoals sportclubs, kinderdagverblijven en scholen. De Nederlandse gebarentaal is recent erkend als officiële taal. Door de inzet van tolken, maken steeds meer mensen kennis met gebaren(taal). Toch is doofheid/slechthorendheid vaak nog onbekend terrein.

Aanmelden

Je kunt je digitaal aanmelden via deze link. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Als je collega’s hebt die geïnteresseerd zijn, mag je deze uitnodiging uiteraard aan hen doorsturen. Er geldt een maximum aantal deelnemers van achttien personen voor de kenniscafés, dus schrijf je snel in.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit kenniscafé of de behandelingen bij Kentalis Limburg kun je per e-mail contact opnemen met de collega's van Voorlichting en Kennisoverdracht via hoensbroek@kentalis.nl.