Kenniscafé - TOS beleving

Zou je zelf willen ervaren hoe het voelt om niet goed uit je woorden te komen? Hoe het is om niet begrepen te worden?

Zelf ervaren wat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is, doet veel meer dan alleen het uitleggen van wat theorie. Het kweekt begrip voor een kind met TOS, het laat je beter observeren, je wordt bewust van het probleem maar vooral ook van de doorwerking ervan. Gedrag dat eerst als problematisch werd gezien wordt nu begrepen en vertaald als een gevolg van de TOS. TOS wordt zelfs eerder onderkend wanneer men het zelf heeft ervaren.

Programma

Iedere opdracht is gelinkt aan één van de taaldomeinen: spraakproductie, spraakperceptie, grammaticale kennisontwikkeling, woordenschat en taalgebruik. Na iedere opdracht bespreek je wat het ervaren voor jouzelf betekende en hoe dat is voor een kind in jouw omgeving met TOS. Vervolgens krijg je tips hoe je een kind kunt helpen of rekening kunt houden met de taalontwikkelingsstoornis. Ook wordt ingegaan op wat problemen met taal betekenen voor de communicatieve redzaamheid van kinderen.

Aanmelden

Je kunt je digitaal aanmelden tot en met 3 oktober. Aan de workshop kunnen maximaal 25 personen deelnemen.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je per mail contact opnemen met Pleun Marijnissen of Inge Hutzezon via adviespuntwaalwijk@kentalis.nl.