Kenniscafé 'TOS-beleving'

Zou je zelf willen ervaren hoe het voelt om niet goed uit je woorden te komen? Hoe het is om niet begrepen te worden? Zelf ervaren wat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is, doet veel meer dan alleen het uitleggen van wat theorie. Het kweekt begrip voor een kind met TOS, het laat je beter observeren, je wordt bewust van het probleem maar vooral ook van de doorwerking ervan. Gedrag dat eerst als problematisch werd gezien wordt nu begrepen en vertaald als een gevolg van de TOS. TOS wordt zelfs eerder onderkend wanneer men het zelf heeft ervaren.

Wat is TOS?

TOS is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De spraak- en taalontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten. Ongeveer vijf procent van de kinderen heeft vermoedelijk een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Toch wordt TOS regelmatig niet of laat herkend.

TOS op tijd signaleren

Ongeveer vijf procent van de kinderen heeft vermoedelijk een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Toch wordt TOS regelmatig niet of laat herkend. Het vroegtijdig signaleren van TOS kan lastig zijn en is daarom een belangrijk thema van deze workshop. Het is van groot belang dat kinderen met een vermoeden van TOS zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en passende begeleiding of behandeling krijgen. Met extra hulp kunnen kinderen met TOS vaak goed meekomen.

Aanmelden

Je kunt je digitaal aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Als je collega’s hebt die geïnteresseerd zijn, mag je deze uitnodiging uiteraard aan hen doorsturen. Er geldt een maximum aantal deelnemers van vijftien personen voor dit kenniscafé, dus schrijf je snel in

Uiterlijk 5 werkdagen voor het kenniscafé ontvang je een uitnodiging met een link voor een Teams-bijeenkomst en een korte huiswerkopdracht. Accepteer de uitnodiging. Via de link krijg je toegang tot het kenniscafé. Wij adviseren je om 5 minuten voor de start in te loggen.
  

Meer informatie

Voor meer informatie kun je per mail contact opnemen met venlo@kentalis.nl