Kenniscafé 'TOS beleving'

Hoe is het om een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te hebben? Ervaar het zelf tijdens deze bijzondere workshop. Je leert wat TOS is en gaat kinderen en jongeren met een TOS beter begrijpen.
Je gaat zelf beleven hoe het is om niet uit je woorden te komen en hoe het kan voelen als je niet begrepen wordt. Dit zorgt voor meer begrip voor een kind met TOS en een beter inzicht in wat een kind met TOS nodig heeft om goed te kunnen functioneren.
 

Wat is TOS?

TOS is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De spraak- en taalontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

TOS op tijd signaleren

Ongeveer vijf procent van de kinderen heeft vermoedelijk een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Toch wordt TOS regelmatig niet of laat herkend. Het vroegtijdig signaleren van TOS kan lastig zijn en is daarom een belangrijk thema van deze workshop. Het is van groot belang dat kinderen met een vermoeden van TOS zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en passende begeleiding of behandeling krijgen. Met extra hulp kunnen kinderen met TOS vaak goed meekomen.

Aanmelden

Je kunt je tot uiterlijk 15 mei digitaal aanmelden via deze aanmeldlink.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Laura Dobber, pedagogisch behandelaar, via l.dobber@kentalis.nl.