Kenniscafé - TOS bij het schoolgaande kind

Ondanks dat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vaker voorkomt dan autisme/ADHD, is het een relatief onbekende, onzichtbare stoornis. Het is van groot belang kinderen met een vermoeden van een TOS zo vroeg mogelijk te signaleren, zodat zij passende begeleiding en behandeling kunnen krijgen. Vroege, passende begeleiding verbetert hun toekomstperspectief.

Wat leer je?

Dit kenniscafé heeft als doel om professionals te laten zien wat een TOS inhoudt voor kinderen van vijf jaar en ouder, hoe je TOS kunt herkennen, hoe je kunt communiceren met kinderen met TOS en welke behandelmethoden hiervoor kunnen worden ingezet.

Er wordt dieper ingegaan op de naschoolse groepsbehandeling (NGB) voor kinderen met een TOS). Bij Kentalis worden twee verschillende vormen aangeboden; een tweedaagse groep (voor kinderen van 5-8 jaar) en een driedaagse groep (voor kinderen van 8-12 jaar).

Programma

19.00 uur Inloop met koffie/thee

19.15 uur Start programma

21.00 uur Gelegenheid om vragen te stellen

21.30 uur Afsluiting 
 

Aanmelden

Je kunt je digitaal aanmelden tot en met donderdag 8 september. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Er geldt een maximum aantal deelnemers voor dit kenniscafé, dus schrijf je snel in!

Meer informatie

Voor meer informatie kun je per mail contact opnemen via VenKbemiddelpuntEindhoven@kentalis.nl

of bij pedagogisch behandelaar Suzanne Verstegen-Sperber, e-mail su.sperber@kentalis.nl