Kenniscafé 'TOS en meertaligheid'

Veel peuters en kleuters in Nederland groeien meertalig op. Heeft een meertalig kind veel moeite met taal, dan kan dit komen door een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Het risico dat TOS niet op tijd wordt ontdekt, is groter bij meertalige kinderen. Tijdens deze voorlichting leer je hoe dit komt en krijg je onder meer uitleg over het verschil tussen een taalachterstand en een taalontwikkelingsstoornis. Ook leer je hoe je TOS bij meertalige kinderen kunt signaleren.

Wat is TOS?

TOS is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De spraak- en taalontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

TOS op tijd signaleren

Ongeveer vijf procent van de kinderen heeft vermoedelijk een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Toch wordt TOS regelmatig niet of laat herkend. Het vroegtijdig signaleren van TOS kan lastig zijn en is daarom een belangrijk thema van deze voorlichting. Het is van groot belang dat kinderen met een vermoeden van TOS zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en passende begeleiding of behandeling krijgen. Met extra hulp kunnen kinderen met TOS vaak goed meekomen.

Voor wie?

Deze voorlichting is bedoeld voor pedagogisch professionals en gastouders binnen de (naschoolse) kinderopvang, logopedisten en andere paramedici, huisartsen, jeugdartsen, professionals binnen de jeugdzorg, studenten (mbo, hbo en universitair) en andere geïnteresseerden.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via deze link. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Als je collega’s hebt die geïnteresseerd zijn, wijs hen dan op dit kenniscafé. Er geldt een maximum aantal deelnemers van 18 personen per kenniscafé, dus schrijf je snel in!

Meer informatie

Voor meer informatie over dit kenniscafé of de behandelingen bij Kentalis Limburg kun je per e-mail contact opnemen met de collega's van Voorlichting en Kennisoverdracht via venlo@kentalis.nl.