Kenniscafé - TOS en meertaligheid

In Nederland wonen kinderen uit een diversiteit aan landen. Een aantal van deze kinderen is vluchteling. Doorgaans spreken zij de Nederlandse taal (nog) niet.

Daarnaast zijn er kinderen die korte of langere tijd in Nederland verblijven, een meertalige achtergrond hebben en het Nederlands niet of nog niet voldoende beheersen. Van belang is om alert te zijn op kinderen die vanuit een meertalige opvoedingssituatie ook een taalachterstand of taalstoornis hebben. Maar hoe kom je daar achter? En wat mag je verwachten van een peuter of kleuter die nog geen Nederlands spreekt?

Programma

Deze workshop heeft als doel je te informeren over de taalontwikkeling van het jonge kind in een meertalige opvoedingssituatie. Daarnaast komt het onderwerp signaleren van problemen in de spraak-taalontwikkeling bij deze kinderen aan de orde en een aantal handvatten om de taal van het jonge kind te stimuleren. Ook komt kort aan bod welke adviezen voor ouders van belang zijn. Dit alles gebeurt door middel van korte uitleg afgewisseld met opdrachten en filmpjes. Daarnaast is er de mogelijkheid in gesprek te gaan en vragen te stellen.

Aanmelden

Je kunt je digitaal aanmelden tot en met 8 november. Aan de workshop kunnen maximaal 20 personen deelnemen.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je per mail contact opnemen met Inge Hutzezon via adviespuntwaalwijk@kentalis.nl