Kentalis Onderwijs Zoetermeer so voor kinderen met gehoorverlies of TOS

Kinderen die slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, kunnen bij Kentalis Onderwijs Zoetermeer in Zoetermeer en Rijswijk speciaal onderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school, in zichzelf gelooft, zich goed kan ontwikkelen en leert omgaan met zijn of haar taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn tussen de drie en twaalf jaar en hebben een taalontwikkelingsstoornis of zijn slechthorend. Ze hebben hierdoor bijvoorbeeld veel moeite met praten of het begrijpen van anderen. Sommige leerlingen zijn doof en hebben een cochleair implantaat (CI). Met het CI kunnen zij meer horen en fuctioneren zij als een slechthorend kind. Onze leerlingen hebben een IQ hoger dan zeventig. Sommige leerlingen hebben ook een vorm van autisme.

Over ons onderwijs

Als je kind zich veilig voelt in de klas en communiceren leuk vindt, gaat leren ook beter. Onze groepen zijn daarom klein (maximaal veertien leerlingen) en we communiceren niet alleen met woorden, maar ook met gebaren, beeldmateriaal en pictogrammen. Alle medewerkers gebruiken Nederlands ondersteund met Gebaren. Samen bekijken we wat bij jouw kind past. Het onderwijsprogramma is gebaseerd op de doelen voor speciaal onderwijs. We gaan altijd uit van de mogelijkheden en talenten van je kind.

Meer informatie?

Voor speciaal onderwijs of onderwijsbegeleiding heeft je kind een onderwijsarrangement nodig. Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Contact

Meerzichtlaan 300-302
2716 NR  Zoetermeer
079 329 45 00

Bazuinlaan 4
2287 EE  Rijswijk
070 394 30 42

Kentalis Onderwijs Zoetermeer