Kentalis De Schakel Vught

Vrienden maken, samen spelen, je gevoelens uiten: in al deze situaties heb je communicatieve vaardigheden nodig. Kinderen met gehoorverlies of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben hier vaker dan leeftijdsgenoten moeite mee. Bij Kentalis De Schakel in Vught helpen we deze kinderen. Kinderen tussen de vier en twaalf jaar kunnen bij Kentalis De Schakel bijvoorbeeld terecht voor (intensieve) groepsbehandeling of therapie.

Groepsbehandeling

Bij de (intensieve) groepsbehandeling werken kinderen op een veilige en leuke manier aan hun doelen. Ze worden begeleid door de behandelaars, maar helpen door samen te zijn ook elkaar. Sociale en communicatieve vaardigheden kun je namelijk het best oefenen in een groep. We zien dat kinderen met gehoorverlies of TOS veel van elkaar leren en elkaar ook goed begrijpen, wat heel waardevol is voor de behandeling. De kinderen komen na schooltijd naar de twee- of driedaagse behandelgroep. 

Communicatieve vaardigheden oefenen tijdens de groepsbehandeling

Individuele therapie 

Het is bij Kentalis De Schakel ook mogelijk om individuele therapie te krijgen. Individuele therapie is gericht op kinderen met TOS in de leeftijd van 4 tot 23 jaar. Het doel is dat zij zich emotioneel en communicatief sterker gaan voelen. De hulpvraag is gericht op de gevolgen van de TOS, hierbij valt te denken aan het versterken van het zelfbeeld en de weerbaarheid en het leren uiten van en omgaan met emoties.

Rol van ouders

Ouders worden bij de behandeling betrokken door middel van psycho-educatie. Ook krijgen ze ondersteuning in de thuissituatie om de geleerde vaardigheden van het kind ook thuis te oefenen.

Theresialaan 34a
5262BN
Vught
073 558 85 31