Kentalis Doetinchem

Audiologisch centrum

Heeft je kind moeite met spreken en communiceren? Kom dan naar ons audiologisch centrum voor onderzoek. Op het audiologisch centrum onderzoeken, begeleiden en adviseren we kinderen en jongeren die moeite hebben met taal- en/of spraak. 

Ons onderzoek begint bij jouw vraag of klacht. Wij doen onderzoek naar de spraak- en taalontwikkeling, intelligentie, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. Bij ons onderzoek zijn verschillende professionals betrokken. 

Na het onderzoek geven we je persoonlijk advies. Bijvoorbeeld over passende begeleiding, onderwijs en zorg. Wij vinden het belangrijk dat je kind zich goed voelt en mee kan doen aan onze maatschappij. Lees meer over een onderzoek bij het audiologisch centrum

Onderwijs en zorg

In Doetinchem bieden wij ook speciaal onderwijs (cluster 2) voor kinderen van 4 t/m 12 jaar die moeite hebben met praten en het leren van taal. Ook kunnen kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis of een gehoorprobleem terecht voor onderzoek, zorg en begeleiding in het reguliere onderwijs. Lees meer over het onderwijs van Kentalis Doetinchem.

Wij willen dat iedereen kan meedoen. Ook als je een taalontwikkelingsstoornis of gehoorprobleem hebt. Doetinchem kun je dan ook terecht voor:

  • onderwijs ondersteuning in het reguliere onderwijs
  • behandeling
  • advies voor professionals
  • peuteropvang (Markant Peuteropvang)
Vondelstraat 220
7002AW
Doetinchem
026 352 59 50