Kentalis Groningen Bordewijklaan

Hier verblijven dove en slechthorende jongeren die onderwijs volgen bij Kentalis in Haren. Zij verblijven hier doordeweeks omdat de afstand tussen thuis en school te ver is. Je verblijft in een huis met maximaal zes jongeren, waarbij er altijd begeleiding van Kentalis aanwezig is.

Bordewijklaan 77 t/m 81 en 151 en 151a
9721 WD
Groningen
050 527 08 40