Kentalis Groningen Bordewijklaan

Hier verblijven dove en slechthorende jongeren die onderwijs volgen bij Kentalis in Haren. Zij verblijven hier doordeweeks omdat de afstand tussen thuis en school te ver is. Je verblijft in een huis met maximaal zes jongeren, waarbij er altijd begeleiding van Kentalis aanwezig is.

Ook is naschoolse groepsbehandeling voor slechthorende en dove kinderen en jongeren mogelijk op deze locatie.

Wat bieden we

Bordewijklaan 117a
9721WD
Groningen
050 527 08 40