Kentalis Spraak & Taal Ambulatorium Breda

Bij Kentalis Spraak & Taal Ambulatorium Breda helpen we kinderen en jongeren die door een taalontwikkelingsstoornis (TOS) veel moeite hebben met spraak, taal en communiceren. Zij kunnen hier terecht voor behandeling bij het Spraak & Taal Ambulatorium.

SPRAAK & TAAL AMBULATORIUM IN BREDA

Ondanks langdurige logopedie, groepsbehandeling of extra hulp op school lukt het niet altijd om bij kinderen met TOS voldoende vooruitgang te boeken. Een kind kan dan vastlopen en soms is niet duidelijk hoe het verder moet. Bij het Spraak & Taal Ambulatorium in Breda gaan we in zulke situaties samen op zoek naar antwoorden en oplossingen. We bieden een kortdurende, intensieve vorm van onderzoek en behandeling. Zo zoeken we samen op een positieve manier uit wat er aan de hand is en wat het kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Het Spraak & Taal Ambulatorium in Breda heeft een multipoli en een fonopoli.

Paardeweide 5
4824 EH
Breda