Kentalis Tine Marcusschool Emmen

De Tine Marcusschool in Emmen is een school voor speciaal onderwijs. Er wordt onderwijs gegeven aan leerlingen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden (TOS) en slechthorende leerlingen.

Laan van de Eekharst 169
7823AD
Emmen
059 137 45 10