Kentalis Veldhoven

Bij Kentalis Veldhoven helpen we kinderen en jongeren die door een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies veel moeite hebben met communiceren. Zij kunnen bij Kentalis Veldhoven terecht voor onder andere vroegbehandeling en groepsbehandeling.

Vroegbehandeling voor peuter of kleuter met TOS

Als een peuter of kleuter waarschijnlijk een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft, is vroegbehandeling een belangrijke eerste stap. De medewerkers van Kentalis Veldhoven bekijken samen met ouders wat het kind nodig heeft om beter te leren communiceren en gaan daar vervolgens op een speelse, maar doelgerichte manier mee aan de slag. Vroegbehandeling kan bestaan uit: logopedie, (een-op-een), groepsbehandeling, cursussen en bijeenkomsten voor ouders en coaching van medewerkers van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. Het doel is dat communiceren weer leuk wordt, dat frustraties afnemen en dat het kind nieuwe woorden, gebaren en vaardigheden leert en meer zelfvertrouwen krijgt.

Communicatie Plus

Heeft je kind naast een taalontwikkelingsstoornis (TOS) een ontwikkelingsachterstand? Bij de Communicatie Plus groep leren we je kind zich te uiten en zorgen we dat hij zich begrepen voelt.

Groepsbehandeling voor kind met TOS of gehoorverlies

Kinderen of jongeren kunnen als ze ouder worden tegen nieuwe problemen aanlopen door hun taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies. Ze vinden het bijvoorbeeld erg moeilijk om nieuwe vrienden te maken, te praten over gevoelens of om hulp te vragen. Bij Kentalis Veldhoven hebben we speciale behandelgroepen voor deze kinderen en jongeren. Ze oefenen hier op een leuke, veilige manier sociale vaardigheden en lastige situaties, samen met leeftijdsgenoten en de groepsbehandelaren. Dit zorgt voor meer weerbaarheid en zelfvertrouwen. We zien dat deze kinderen en jongeren veel van elkaar leren en elkaar ook goed begrijpen, wat heel waardevol is voor de behandeling.

Locht 133
5504 RM
Veldhoven
040 264 70 00