Kentalis Weerklank Amsterdam

Kentalis biedt op en vanuit de locatie Weerklank in Amsterdam onderzoek en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen met een taalontwikkelingsstoornis en/of gehoorproblemen, al dan niet in combinatie met andere beperkingen. Ook ondersteunen we ouders, gezinnen en begeleiders. Er zijn drie verschillende vormen behandeling.

Centrum voor observatie, diagnostiek en behandeling

Weerklank is een specialistisch centrum voor observatie, diagnostiek en behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen met een Communicatieve Meervoudige Beperking (CMB). Dat wil zeggen dat er sprake is van doofheid of slechthorendheid (en/of problemen met spraak en/of taal) gecombineerd met bijkomende problematiek, zoals gedragsproblemen, problemen in de omgang met anderen, problemen in de opvoeding of een verstandelijke beperking. In deze combinaties van beperkingen is Weerklank gespecialiseerd. Je kind kan bij ons terecht voor dagbehandeling, logeeropvang, of residentiele zorg (behandeling gecombineerd met verblijf). In ons nieuwe gebouw (voorjaar 2016) hebben we 6 woongroepen en 4 individuele appartementen met in totaal 40 bedden. De huidige leeftijdscategorie van onze cliënten is van 5 – 40 jaar. 

Ouders en hun omgeving

Heb je vragen over de opvoeding van je kind of over een passende manier van communiceren? Wil je leren hoe je jouw kind kunt aanmoedigen meer te praten of wil je advies over het omgaan met de beperking van je kind? Bij ambulante zorg van Kentalis kun je terecht voor een uitgebreid behandelaanbod voor je gezin en je kind dat uitgaat van systeem- en oplossingsgericht werken. Er is een aanbod van trainingen en therapieën voor kinderen, jongeren en volwassenen, bijvoorbeeld speltherapie voor kinderen en praktische pedagogische gezinsbehandeling. 

Communiceren kun je leren

Medewerkers van het Communicatie BehandelTeam bieden communicatieonderzoek en ambulant maatwerk aan kinderen, jongeren en volwassenen die meerdere problemen hebben en vastlopen in verschillende situaties, bijvoorbeeld op school, thuis of op het werk. De praktijk wijst uit dat het vaak moeilijk is de negatieve spiraal te doorbreken. Daardoor stapelen de problemen zich op. Het Communicatie BehandelTeam (CBT) biedt dan maatwerk om de communicatie te verbeteren en te verstevigen, zodat je kind of cliënt op zijn eigen manier kan communiceren en deelnemen aan de maatschappij. Wij kijken naar zijn of haar mogelijkheden en die van de omgeving. Elkaar begrijpen is het uitgangspunt. Wij werken ambulant, dat betekent dat we ook bij je thuis of op locatie kunnen komen. Wij zijn werkzaam in de regio’s rond Amsterdam, Zoetermeer en Utrecht.

Voor wie zijn we er?

  • Cliënten 5 tot 23 jaar met ernstige spraak- en/of taalproblemen, slechthorendheid of doofheid. De communicatieve problematiek staat bij deze kinderen op de voorgrond. Ook kan er sprake zijn van bijkomende beperkingen en/of problemen (ambulante zorg).
  • Cliënten vanaf 4 jaar met een Communicatieve Meervoudige Beperking (CMB): doof, slechthorend en/of problemen met spraak en/of taal. Daarnaast is er sprake van bijkomende problematiek (behandeling met verblijf).
  • Kinderen, jongeren en volwassenen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of doof, slechthorend of doofblind zijn. Daarnaast hebben zij een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, autisme, sociaal-emotionele of psychische problemen, een lichamelijke beperking. Ook als er sprake is van een meertalige omgeving, dan kunt u bij ons terecht. (Communicatie Behandel Team)
  • Voor de ouders/verzorgers van deze cliënten
  • Hun behandelaren, leerkrachten
  • Verwijzers
  • Ketenpartners
Hoogheemraadweg 2
1069 VM
Amsterdam
020 667 86 78