Kentalis wonen Vries

Kentalis Wonen in Vries biedt specialistische behandeling en woonmogelijkheden voor kinderen en jongeren  en (jong) volwassenen vanaf  drie jaar met een communicatief meervoudige beperking. Soms in combinatie met een lichamelijke beperking en/of doofblindheid. Zij krijgen zorg en onderwijs op maat. Dat kan zeven dagen per week, 24 uur per dag, maar ook in combinatie met verblijf thuis.  Ook ondersteunen we ouders, gezinnen en begeleiders.

Wat bieden we?

  • Onderzoek en advies
  • Wonen en kortdurend verblijf
    Het wonen wordt aangeboden zeven dagen per week, 24 uur per dag. Deeltijd-wonen en logeren is ook mogelijk. Eén woning is geheel aangepast aan bewoners met doofblindheid.
  • Dagbesteding op maat
  • Behandeling daar waar nodig
  • Totale Communicatie
  • Onderwijs door de Kentalis Guyotschool voor (V)SO-CMB 
    Deze school biedt speciaal (voortgezet) onderwijs aan kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar met een communicatief meervoudige beperking. Is er bij je kind sprake van slechthorendheid of doofblindheid? Dan kan je kind al vanaf driejarige leeftijd op school terecht.
Veenweg 12
9481 TJ
Vries
0592 530 020