Presentatie: in Beeld Arbeidsparticipatie van dove en slechthorende declaranten in Nederland - Eline Heppe