Hof besluit: zorgkantoren moeten tarieven 2024 opnieuw berekenen

Foto rechter

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft samen met Kentalis en 53 andere aangesloten zorgorganisaties een hoger beroep aangespannen over de manier waarop zorgkantoren het inkooptarief voor Wonen & Dagbesteding hebben berekend. Vandaag heeft het hof het vonnis uitgesproken: de zorgkantoren moeten het tarief voor 2024 opnieuw gaan berekenen.

Voor Kentalis en andere VGN-leden is dit goed nieuws: “We zijn en voelen ons gehoord door de uitspraak van de rechter”, verklaart onze bestuurder Remmelt Vetkamp. “Wat de uitspraak van de rechter feitelijk gaat betekenen voor Wonen & Dagbesteding is nu nog niet te zeggen. We hopen dat de herberekening ertoe leidt dat we nu tarieven krijgen die beter passen bij de kosten die wij maken om goede zorg te leveren. Zo houden we de zorg voor kwetsbare cliënten toegankelijk.”

Zorgkantoren kopen bij ons zorg in en betalen ons daarvoor. De maximale tarieven die zorgaanbieders zoals Kentalis hiervoor in rekening mogen brengen, worden eens per 7 jaar berekend door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorgkantoren vergoeden een percentage van dat maximum tarief, waarbij ze verplicht zijn een reëel tarief uit te betalen. Samen met de VGN en andere zorgaanbieders zijn wij van mening dat de zorgkantoren dit onvoldoende doen.

Behalve dat de zorgkantoren opnieuw de tarieven moeten berekenen, oordeelde het hof dat de zorgkantoren duidelijk moeten laten zien hoe zij de tarieven berekenen. Dit betekent dat de zorgkantoren verplicht zijn een tariefsystematiek te hanteren die vooraf bekend, inzichtelijk en controleerbaar is. De zorgkantoren moeten kunnen motiveren dat zij daaraan voldoen. Het hof gaat er daarnaast vanuit dat de zorgkantoren de benodigde gegevens aan de zorgaanbieders zullen verstrekken om hen in staat te stellen om de berekening te (laten) controleren.

Ook VGN was tevreden met de uitspraak van het hof. Zie hun nieuwsbericht.