Hoogste punt nieuwbouw Samen Kansrijk gevierd

Hoogste punt Samen Kansrijk

Op 25 januari vierde een afvaardiging van leerlingen van It Heechhôf, Sjalom, Kleurryk, De Saffier en Kentalis de Skelp op de bouwplaats aan de Noorderhogeweg dat de nieuwbouw van hun school het hoogste punt heeft bereikt. Om dat feestelijke moment te markeren, rolden ze een grote vlag uit. De leerlingen lieten zich, samen met de onderwijswethouder van de gemeente Smallingerland en een aantal onderwijsbestuurders gelijk ook bijpraten over het bouwproces tot nu toe.

Projectleider Date Jan de Haan van BAM Bouw en Techniek Integrale Projecten Noord vertelde het gezelschap over de voortgang: ‘Los van een aantal natte perioden hebben we een mooi eerste half jaar achter de rug. Met een geweldig team aan bouwplaatsmedewerkers van BAM en onderaannemers uit de regio is het fundament van het gebouw gelegd en uitgebouwd naar het hoogste punt. Ik vind het ontzettend leuk om deze mijlpaal te vieren met leerlingen van de nieuwe school. Vanaf hier wordt het alleen  maar mooier!’

Warme chocolademelk en oranjekoek

Het feestelijke moment werd door alle andere leerlingen van de scholen via een liveverbinding gevolgd, onder het genot van warme chocolademelk en oranjekoek. Zij zagen op het scherm hoe hun school steeds verder vorm krijgt en hoorden dat de bouw volgens planning verloopt. Dat betekent dat de school naar verwachting in mei volledig wind- en waterdicht is. Vanaf dat moment kan er volop gewerkt worden aan de afbouw. Leerlingen krijgen vanaf het voorjaar van 2025 onderwijs in hun nieuwe onderkomen.

Achtergrondinformatie

Samen Kansrijk is een bestuurlijke samenwerking van RENN4 (De Saffier), SO Fryslân (Kleurryk) en Adenium (It Heechhôf, Sjalom). De Skelp trekt ook in het nieuwe gebouw, maar blijft onder het bestuur van Kentalis. De scholen werken met elkaar toe naar één gespecialiseerde onderwijsvoorziening en een ononderbroken leerlijn voor leerlingen tussen de 4 en 14 jaar in het speciaal (basis)onderwijs Drachten.

Foto gemaakt door Sieta Stel Fotografie.