Kentalis ambulante dienstverlening scoort dikke 8

Ambulante begeleiding bij Kentalis

Kentalis ambulante dienstverlening heeft net als in 2021 een dikke 8 als rapportcijfer gekregen voor hun expertise en inzet. Dit blijkt uit het ervaringsonderzoek dat onder leerlingen, studenten, ouders, scholen en ambulant begeleiders is gehouden. 

Trots

Uit het onderzoek blijkt dat de aanbevelingen die de ambulant begeleider doet richting de leerlingen, studenten, ouders en scholen zinvol zijn. De cluster 2-expertise en -handelingen die gedeeld worden, worden hoog gewaardeerd. Kentalis ambulante dienstverlening is daar trots op, omdat het een belangrijk onderdeel is van hun werk.

Aandachtspunt 

Uit het onderzoek komt ook een aandachtspunt naar voren. De ambulant begeleiders vinden dat zij nog beter kunnen worden in het samen met de leerlingen doelen opstellen. Daar gaat Kentalis de komende tijd extra aandacht aan besteden.

Onderzoek

Kentalis ambulante dienstverlening wil haar werk graag goed doen en waar nodig verbeteren. Daarom wordt elke twee jaar een ervaringsonderzoek gehouden.

Ouders, leerlingen vanaf groep 6 in het po en vo, en studenten in het mbo, de contactpersoon op de school en de ambulant begeleider hebben een korte vragenlijst ontvangen en anoniem ingevuld. Door de resultaten leert Kentalis ambulante dienstverlening hoe zij over de ambulante begeleiding denken.

De resultaten van het ervaringsonderzoek ambulante dienst 2023 kun je lezen in deze infographic.